Svinesund

Svinesunds færge, Norske Siden. Ca. 1800. Kunstner: John William Edy.

Svinesunds færge, Norske Siden. Ca. 1800. Kunstner: John William Edy.

Den norske grensevakten under major Butenschøn hadde besatt norsk side av Svinesund, disse ble trukket tilbake den 1. august fordi de var redd for å bli avskåret. De første svenskene krysset Svinesund den 1. august, og neste dag etablerte de en pongtongbro over sundet. Deretter gikk hele den svenske hovedstyrken over Svinesund, og etablerte en stor leir i området omkring Vestgård – Torpum.

Les om skuddet ved Svinesund 29. juni 1808 ->>

You have to be logged in .