Skuddet ved Svinesund 29. juni 1808

Utsnitt av C.A. Lorentzens illustrasjon fra Svinesund – norsk side. Kobberstikk av Georg Haas. Halden historiske Samlinger

Utsnitt av C.A. Lorentzens illustrasjon fra Svinesund – norsk side. Kobberstikk av Georg Haas. Halden historiske Samlinger

Av Svein Norheim

Hele grenseområdet både på norsk og svensk side var i beredskap fra 1807 – 1809. Det engelske bombardementet av København i august 1807, og tapet av den dansk-norske flåte, tvang Danmark inn på Napoleons side. Dette medførte også en krigstilstand med Sverige og krigen brøt ut våren 1808. En fredsavtale ble først undertegnet 10. desember 1809 i Jönköping.

Også ved Svinesund lå de norske og svenske soldatene og voktet på hverandre gjennom lang tid. En av hovedferdselsårene til Sverige og til København gikk over sundet som ikke var mer enn et drøyt stenkast bredt. Her hadde det i uminnelige tider vært fergested, og først i 1658 ble sundet delt i to mellom Sverige og Norge.

Soldatene på norsk side hadde tilhold ved fergestedet. «Tidtrøyte» og «tagging» er nye ord, men i handling en gammel tradisjon. I Haldens Minders museum (Halden historiske Samlinger) har vi noen gamle vindusruter som har vært på Gamle Svinesund, fergestedet. I glasset er det risset inn diverse navn og årstall fra disse urolige åra, og av og til en setning. Av slike meddelelser kan siteres:

«Collin er en snild Gut» og under er kommentert «Nei, en slem»

At denne grensevakten kunne være en prøvelse vitner malerens Johannes Flintoes beretning om fra tida han var innkalt som soldat i krigen 1808:

«Jeg var nemlig i de Aar udsat for Forkjølelse, blant andet ved at ligge på Forpost i taagede Høstnetter tynt kledt, og rett på de fuktige Græsmarker 4 til 8 Timer ad gangen – eller patruljere i Regn, Taage og Oversprøitning ved Stranden – hvile i en Vagtstue uden Tak, Vinduer eller Dør (en ruin af en Fiskerhytte) hvor en Bænk alligevel fremlokkede Søvndrøs, mens Klæderne stivfrøs og Ledderne knaget naar jeg rejste mig for at tiltre Patruljeskiftet …».

John William Edy (1760-1820). Reiste i Norge 1800. Trykt i John Boydells “Picturesque Scenery of Norway» i 1820. Svinesund svensk side. Halden historiske Samlinger

John William Edy (1760-1820). Reiste i Norge 1800. Trykt i John Boydells “Picturesque Scenery of Norway» i 1820. Svinesund svensk side. Halden historiske Samlinger

Av og til var det skuddveksling, kanskje nærmest som en avveksling i den monotone hverdagen. Men 29. juni i krigsåret 1808 fikk et skudd en tragisk utgang. Den svenske kapteinen og adelsmannen Axel Gabriel Oxenstierna af Karlsholm och Wasa kom i veien for en norsk kule, og han døde på svensk side av Svinesund denne dagen. Vi finner følgende biografiske opplysninger om Oxenstierna:

Inskripsjonen over Axel Gabriel Oxestierna + 9. juni 1808. Foto: Svein Norheim

Inskripsjonen over Axel Gabriel Oxestierna + 9. juni 1808. Foto: Svein Norheim

Axel Gabriel, född 1787-10-13 i Vasa. Kadett vid Karlberg 1800-10-13. Utexaminerad 1804-09-22. Fänrik vid Bohusläns regemente 1805-04-16. Löjtnant i armén 1807-10-05. RSO 1808-05-05. Kapten i armén s. å. 9/5. Ogift dödsskjuten s. å. 29/6 vid Lervik i Norge samt begraven på Strömstads kyrkogård. ‘Han var en hurtig officer’.

At det står at han ble «dödsskjuten» ved Lervik (på svensk side og vest for Svinesund), kan skyldes at det muligens var der noen av de svenske soldatene var stasjonert. Imidlertid er det på svensk side av Svinesund det er hogd inn en inskripsjon som minne om ham.

You have to be logged in .