Batteriet på Sauøa

Av Svein Norheim

Illustrasjon: Andreas Bloch.

Illustrasjon: Andreas Bloch.

Under beleiringen av Fredriksten festning i augustdagene 1814, fikk Sauøa en viktig strategisk posisjon. Fra midten av 1600-tallet hadde det vært skanseverk på Sauøa, men da som en del av forsvaret av byen.

Allerede 4. august ble den svenske bombarderprammen plassert i Bjørnehullet på Sauøa. Denne kastet brannbomber inn i selve byen – en bevisst handling. Dette medførte store skader. I løpet av natta hadde festningens forsvarere rettet sine kanoner mot Sauøa, og selv 12 punds kanoner anrettet skade på angriperne.

Det ble gjort forsøk på å få til noen timers våpenhvile slik at kvinner og barn kunne komme seg i sikkerhet, men forgjeves. Bombardementet fortsatte.

Nå anlegger svenskene et batteri ved Sauøas sørligste høyde. Der ble det stilt opp seks store mørsere. Hele dagen 8. august ble festningen bombardert med kuler – og mange av forsvarerne ble såret. I løpet av natta ble mange av festningens kanoner forflyttet slik at de kunne besvare beskytningen. Det svenske batteriet var delvis skjult av skog.

På Sauøas nordside ble det anlagt et lite batteri på to kanoner. Det ble gjort forsøk på å anlegge en løpegrav mellom dette batteriet og Bjørnehullet, men arbeidet ble oppdaget og beskutt og ødelagt.

Litteratur: Olaf Forstrøm (1915) og H. Angell (1914).

You have to be logged in .