Rød Herregård er en innholdsrik kulturperle, med over 300 års historie. Den var eid og bebodd av familiene Tank og Anker fra 1733 til 1961, da anlegget ble stiftelse og museum. Hovedbygningen vises med sitt autentiske innbo som møbler, kunst, jakttrofeer og en stor våpensamling.

Rød Herregård var en viktig lokal og nasjonal arena, med gjester og forretningsforbindelser fra inn – og utland. Rød Herregård var en viktig arena for det politiske og diplomatiske spillet i 1814. Statsråd Carsten Tank brukte sitt hjem og arbeidssted som møteplass. Både den norske regenten Christian Frederik og den svenske kronprins Carl Johan var gjester her, sammen med en rekke andre prominente personer.

Hageanlegget ligger i hellinga ned mot Iddefjorden. Hagen ble anlagt som en stor barokkhage, og siden utvidet med en engelsk landskapshage rundt. Her finnes en åttekantet paviljong fra 1756, en hasselallé og en lindetunnel. Her er storvokste edelløvtrær, dammer, bjørnegotte, eremitthytte, saluttbatteri og gravsted. Hagen er et populært samlingssted, og alltid åpen for publikum. Les mer om Rød Herregård på Østfoldmuseenes nettsider.