Prestebakke skanse

Av Svein Norheim; Halden historiske Samlinger.

Kart over Prestebakke skanse. Skansen markert med blått merke rett nord for bebyggelsen og øst for veien Skansen. Norgeskart.

Kart over Prestebakke skanse. Skansen markert med blått merke rett nord for bebyggelsen og øst for veien Skansen. Norgeskart.

Et av de mer anonyme forsvarsverker i Halden er Prestebakke skanse. Vi har ikke kunne finne denne omtalt i noen tilgjengelige skriftlige kilder. En kvalifisert antagelse er at den er bygd i forbindelse med krigstrusselen og /eller krigen 1807-1808. Det som imidlertid er litt merkelig er at den ikke er omtalt i beretningene rundt kampene på Prestebakke sommeren 1808. En annen mulighet er at den er bygget i forbindelse med krigen 1814. Da vet vi at det ble gjort flere tiltak nedover Idd og i Enningdalen, men heller ikke da kan vi finne at Prestebakke skanse er omtalt i beretningene.

Fra kampene på Prestebakke 10. juni 1808. Forhugningene forseres.  Illustrasjon: Andreas Bloch

Fra kampene på Prestebakke 10. juni 1808. Forhugningene forseres.
Illustrasjon: Andreas Bloch

Det som imidlertid er sikkert er at vi har med en skanse å gjøre. Skansen ligger på nordsida av Ør-elva på høyden av Raet som går over Prestebakke og demmer opp Ørsjøen her i sør.

Stedet der skansen ligger heter Skansen og vår skanse ligger rett nord for bebyggelsen innerst i veien. Området er i dag avskoget, men var inntil for kort tid siden bevokst med stor granskog. Utfordringen i dag er å pleie vegetasjonen slik at skansen ikke blir overgrodd med høyt gress og kjerr.

Fra kampene på Prestebakke 10.- juni 1808. Løytnant Birch og hans menn stormer forhugningene. Illustrasjon: Andreas Bloch

Fra kampene på Prestebakke 10.- juni 1808. Løytnant Birch og hans menn stormer forhugningene. Illustrasjon: Andreas Bloch

Skansen er en såkalt redutt, det vil si en innelukket firkantet skanse. I dette tilfellet et indre høyt parti beskyttet av jordvoller med utenforliggende «vollgrav». Den indre skansen har et omtrentlig mål:

12 x 15 m og et ytre mål på 30 x 24 m. Dybden på «vollgraven» er rundt 2 m.

Som beskrevet, vet vi lite om skansen i aktiv kamp. Andreas Bloch har laget et par illustrasjoner der løytnant Brinch og hans menn forserte forhugningene i dette området. Skansen blir ikke nevnt.

Kilder:

http://kulturminnekart.no/ostfold/?x=300575&y=6544861

Litteratur:
Olaf Forstrøm (1915): Fredrikshald i 250 Aar
Henrik Angell (1914): Syv-aars-krigen for 17de mai 1807–1814

You have to be logged in .