Ørje bro

Som en del av krigshandlingene frem mot 1814 krysser den svenske 3. brigade, ledet av oberst Cederstrøm grensen fra Töcksmark, etablerer seg ved Ørje bro og sprer seg utover hele «Ørjesjøens» østre bredde hvorpå svenskene flere steder anla forskansninger og forhugninger. På den måten blir en ny frontlinje etablert fra sørøst for Kongsvinger, bak Haldenvassdraget fra Kroksund og langs den nye linjen fra Aremark til Iddefjorden.

Dette skulle resultere i en serie trefninger i begynnelsen av mai 1808. Etter flere harde kamper, blant annet i Aremark, måtte svenskene rømme sine stillinger, men ved Ørje klarte de å holde stand. Selve Ørjebro var besatt av 120 mann av Dalbataljonen. Den stod i et brohode bak forhugninger og skanser. Et nytt angrep fra nordmennene, for å drive svenskene tilbake, lot ikke vente på seg. Dette gikk så raskt at kapteinen som kommanderte her, så vidt greide å komme seg over broen og opp til den østlige elevebredden, bak skansene. Her ventet de på forsterkninger, men for å være på den sikre siden ble broen påtent, slik at de ikke kunne bli jaget tilbake ytterligere.

Dette angrepet styrket moralen blant de norske soldatene og prinsen uttaler om sine soldater: de brave grenaderer av det Nordenfjeldske regiment stormet et fjeld ved Ørjebro, og først da de var fienden på ti skridt nær, skjøt de sine geværer av og kastet han overende»

Kilde: Henrik Angell: Syv-aars-krigen for 17. mai 1807 – 1814. Kristiania 1914

You have to be logged in .