Oleanes nedgravde kiste

Av Lillian Nyborg, Halden historiske Samlinger

Oleane Andersdatter fra Ingedal giftet seg i februar 1814 med Gunder Jenssen, forpakter av Øberg gård på Idd. Med seg inn i ekteskapet hadde Oleane brudekisten sin. Som brudekister flest inneholdt den trolig sengetøy, duker, håndklær og noen egne klesplagg. Og kanskje noen smykker.

Oleane og Gunders ekteskap fikk en dramatisk start. De siste dagene i juli marsjerte de svenske troppene inn over grensen i Enningdalen for å beleire Fredriksten festning. Nyhetene om svenskenes marsj nådde bøndene på Idd, og i frykt for okkupantene samlet ekteparet sammen noe tøy og enkelte småting og la ned i Oleanes kiste. Kisten gravde de ned under stabburet på gården.

Da svenskene rykket inn over Iddesletta, tok de kvarter på gården til Oleane og Gunder og flere andre gårder på Idd. Der rekvirerte de mat, hester og brensel. Oleane og Gunder skal ikke ha lidd noen «korporlig fornærmelse» under svenskenes opphold. Tragedien skjedde imidlertid da svenskene trakk seg tilbake i begynnelsen av november 1814. Gården med alle hus brant. I tillegg var gårdens avlinger oppforet, avbeitet eller nedtråkket. Til og med gjerdene var brukt som brensel. Oleane og Gunder hadde dermed mistet alt de eide – bortsett fra Oleanes kiste, som de gravde frem igjen når svenskene dro.

Oleane og Gunder var bare to av mange gårdbrukere på Idd som led store tap i de skjebnesvangre månedene i 1814.

Fra Østfold finnes det flere historier i folketradisjonen om slike nedgravde «skatter» fra 1814, og i følge tradisjonen er det mange som aldri ble gravd fram igjen…

Kisten (B 176 a-b) og dens historie ble gitt til Bergs museum av Oleane og Gunders barnebarn, Andreas Nordbye, i 1951. Kisten forvaltes i dag av Østfoldmuseene Halden historiske Samlinger og kan sees i utstillingen «Frykt og ære. Fredrikshald og Fredriksten 1814» på Fredriksten festning i sommer.

Litteratur:

Bjar-Kessler, Inger: En kiste på vandring. Oleane Andersdatter og Gunder Jenssens dramatiske historie på Øberg i 1814. I Ida. Kulturbygd i grenseland. Idd og Enningdalen Historielags årbok 2013. Red. Hafsrød, Tor et. al. Valdres Trykk AS 2013.

«Da svenskene slo leir på Iddesletta i 1814». Artikkel i Smaalenenes Amtstidende den 27. mai 1949.

You have to be logged in .