Minnesmerke over Prins Christian August – Fredriksten festning

Bautaen på Fredriksten fästning over Prins Christian August. Foto: Svein Norheim

Bautaen på Fredriksten fästning over Prins Christian August. Foto: Svein Norheim

Av Svein Norheim

10. mai 1803 ble prins Christian August utnevnt til kommandant på Fredriksten festning. Samtidig var han sjef for Det søndenfjeldske Regiment som hadde sin garnison på festningen. Prinsen bodde på Fredriksten i Den gamle kommandantboligen. I sin tid i Fredrikshald pleiet han omgang med byens overklasse og var medlem av Haldens Klub.

Christian August ga midler til underoffisersskolen på Fredriksten og skal ha underholdt en egen klasse med de flinkeste elevene som skulle utdanne seg til offiserer.

Detalj av bautaen på Fredriksten fästning over Prins Christian August. Foto: Svein Norheim

Detalj av bautaen på Fredriksten fästning over Prins Christian August. Foto: Svein Norheim

På et styremøte i Foreningen Haldens Minder (stiftet 17. mai 1896) 25. mars 1905 ble det besluttet å reise en bautasten over Christian August. 22. mars 1906 refereres det Smaalenenes Amtstidende «En bauta for Prinds Christian August, Norges Statdtholder 1807-10 reises i disse dager på et hjørne ved Place d’Armes på festningen. …». I bautastenen ble det innfelt en medaljong og denne meldes ferdig montert 31. mars. Medaljongen ble utført av billedhogger J. Selmer Larsen og støpt 1905 hos Poleszynski i Kristiania.

Ernst Poleszynski (1868-1929) var født i Østerrike. Var utdannet kunst- og metallstøper. Han drev støperi i Kristiania før han etter første verdenskrig etablerte seg med aluminiums fabrikk i Moss (Il-O-Van, en forløper til Høyang-Polaris). Poleszynski har støpt en rekke kjente monumenter, bl.a. for Gustav Vigeland.

Les mer om Christian August ->>

Litteratur:

Erling Børke (1981): Minnesmerker i Halden og på Fredriksten.

O. Forstrøm (1915): Fredrikshald i 250 Aar.

Ivar Sætrang (1915): Kirker og kirkegods i Berg.

Smaalenenes Amtstidende.

http://lokalhistoriewiki.no/index.php/Ernst_Poleszynski

You have to be logged in .