Valentin Christian Wilhelm Sibbern

Valentin Sibbern. Foto: Eidsvoll 1814, fra Digitalt Museum

Valentin Sibbern. Foto: Eidsvoll 1814, fra Digitalt Museum

VALENTIN CHRISTIAN WILHELM SIBBERN (1779-1853)

Eidsvollsmann som representerte det militæret og hadde bosted i Østfold.

Parti: Selvstendighetspartiet
Fylke: Oslo
Yrke: Major
Nasjonalitet: Norsk
Alder i 1814: 35 år gammel
Valgdistrikt: Akerhuiske ridende Jægerkorps

Major Sibbern hadde allerede en lengre militær karriere bak seg da han møtte på riksforsamlingen. Han var også en av Østfolds største godseiere og var blitt valgt som representant for Smålenene, men kom til å representere jegerkorpset.

Ukene på Eidsvoll var Sibberns første befatning med politikken. Likevel spilte han en aktiv rolle, men ikke som noe typisk medlem av et av de to ”partiene”. Mange plasserte ham nok blant Wedels menn da han stemte mot Falsens forslag om øyeblikkelig å fastslå Norge som et uavhengig kongerike. Sibbern selv begrunnet imidlertid sin stemmegivning med at selvstendighetsspørsmålet allerede var avgjort ved folkets ed den 25. februar. Av samme grunn stemte han for finanskomitéens forslag om å bevilge midler til fortsatt kamp.

Sibbern ønsket med andre ord bare å fatte de vedtakene som den valgte politikken krevde og interesserte også seg først og fremst for Grunnlovens utforming. Han vakte en viss oppmerksomhet da han gikk imot at kongen skulle ha rett til å erklære krig, men ellers var han forholdsvis konservativ. Stemmerett og valgbarhet skulle være avhengig av opplysningsnivået. Stortinget skulle på samme måte deles i to kammer med et selvstendig Lagting og en svak bonderepresentasjon.

Etter 1814 fortsatte Sibbern karrieren i embetsverket og fullførte denne som statsråd. (1830-1850) Han ble valgt inn på Stortinget (1814) hvor han straks fikk viktige oppgaver. I tiden han satt på Tinget (1815-16, 1818, 1821-1822 og 1824) kom han tidvis både til å fungere som stortingspresident og som lagtingspresident.

You have to be logged in .