Peter Ulrik Magnus Hount

Peter Ulrik Magnus Hount (1769-1815). Foto: Stortingsarkivet

Peter Ulrik Magnus Hount (1769-1815). Foto: Stortingsarkivet

PETER ULRIK MAGNUS HOUNT (1769-1815)

Eidsvollsmann som ble valgt som representant for by-og land fra Østfold.

Parti: Selvstendighetspartiet
Fylke: Østfold
Yrke: Prost
Nasjonalitet: Norsk
Alder i 1814: 45 år gammel
Valgdistrikt: Smaalenes amt

Etter noen år i København kom den nyutdannede presten Peter Hount i 1797 til Voss som ny residerende kapellan. Yrkesvalget var kanskje ikke så oppsiktsvekkende siden faren også hadde vært prest, men Hount lyktes likevel i å gjøre seg bemerket i rollen. På den ene side var han en ihuget motstander av haugianer-vekkelsen. På den annen side ivret han for folkeopplysningen og la ned mye tid og krefter for å bedre skolevesenet.

Enkelte forventet kanskje at Hount på riksforsamlingen skulle gå inn for union ettersom han i 1810 i tidskriftet «Tiden» hadde fremmet en rekke «danskfiendtlige nasjonale krav», som krav om en egen norsk orlogsflåte, sentralbank og et eget universitet. Likevel gikk han på riksforsamlingen inn for full uavhengighet slik selvstendighetspartiet gjorde. Imidlertid var han ingen typisk selvstendighetsmann. Han gikk blant annet mot at Kongen alene skulle kunne erklære krig og at landet skulle ha en stor hær. Dessuten håpet han på sikt å få i stand en varig forsvarsallianse med Sverige.

Da krigen med Sverige brøt ut var det Hount som sammen med Carsten Tank kom til å reise mellom Carl Johans og Christian Frederiks hovedkvarter med fredforslag. Samme høst ble han valgt til det overordentlige storting og senere, i februar 1815, til det første ordinære stortinget. Flere ønsket ham som statsråd, men vel vitende om at han etter overenskomsten med Sverige ikke var vel ansett i alle kretser, holdt Wedel ham klokelig nok utenfor.

You have to be logged in .