Palle Rømer Fleischer

PALLE RØMER FLEISCHER (1781-1851)

Eidsvollsmann valgt og representert fra det militæret. Forlagt i Østfold,  men uten geografisk tilhørighet til fylket.

Parti: Selvstendighetspartiet
Fylke: Østfold
Yrke: Kaptein
Nasjonalitet: Norsk
Alder i 1814: 33 år gammel
Valgdistrikt: Norske jægerkorps

Fleischer tilhørte en embetsmannsfamilie og gjorde selv karriere som offiser i det militære.

Da han møtte til riksforsamlingen, var han kompanisjef ved Norske Jægerkorps. Siden fortsatte han gradene oppover liketil han i 1835 ble generaløytnant. Fra 1837 til 1848 var han statsråd for Armédepartementent. Han virket også en tid som Carl Johans adjutant.

På riksforsamlingen i 1814 sluttet han seg til unionspartiet. Han deltok ofte på sammenkomstene hos Peder Anker i Nordre paviljong på Eidsvoll jernverk, men var heller passiv i riksforsamlingens debatter. Bare den 5. mai, da spørsmålet om kongens rett til å regjere over flere riker kom opp, grep han ordet. At han gikk imot at kongen skulle ha denne retten, skyldtes ønsket om å forhindre en gjenforening med Danmark.

(Kilde: Eidsvollmennene, Eidsvoll1814.no) 

 

You have to be logged in .