Ole Elias Holck

OLE ELIAS HOLCK (1774-1842)

Eidsvollsmann valgt og representert fra det militæret. Forlagt i Østfold,  men uten geografisk tilhørighet til fylket.

Parti: Selvstendighetspartiet
Fylke: Østfold
Yrke: Kaptein
Nasjonalitet: Norsk
Alder i 1814: 40 år gammel
Valgdistrikt: Bergenhuiske infanteriregiment

Holck var yrkesmilitær og en ivrig selvstendighetsmann. I riksforsamlingen grep han først og fremst ordet når viktige spørsmål om selvstendigheten var oppe til behandling. Da den første grunnsetningen ble tatt opp til behandling 16. april, tok Holck straks til orde for at Norge ikke bare skulle være et ”innskrenket og arvelig monarki”, men også at dets regent skulle bære tittelen ”Konge”. Ettersom dette langt på vei ville være å fastslå landets uavhengighet, førte forslaget til heftig debatt i forsamlingen og synliggjorde for første gang skillene mellom selvstendighetspartiet og opposisjonen.

I 1818, 1824 og 1839 møtte Holck som stortingsrepresentant for Nordre Bergenhus amt, men gjorde seg ikke spesielt bemerket. Sin militære karriere avsluttet han i 1841 da han ba om å bli løst fra sin stilling som generaladjutant.

(Kilde: Eidsvollmennene,  Eidsvoll1814.no) 

You have to be logged in .