Nils Fredriksen Dyhren

NILS FREDRIKSEN DYHREN (1778-1866)

Eidsvollsmann valgt og representert fra det militæret. Forlagt i Østfold,  men uten geografisk tilhørighet til fylket.

Parti: Selvstendighetspartiet
Fylke: Østfold
Yrke: Korporal og Gårdbruker
Nasjonalitet: Norsk
Alder i 1814: 36 år gammel
Valgdistrikt: Norske jægerkorps

Nils Dyhren var gift med søsteren til Peder Balke og drev gård på Toten. I krigen 1807-09 var han sekondløytnant og i 1814 korporal, men han avslo tilbudet om å forbli i hæren som offiser etter 1814. I riksforsamlingen deltok han ikke aktivt. Likevel ble han lagt merke til fordi han konsekvent stemte det motsatte av sin overordnede, kapteinen og unionsmannen Palle Fleischer.

Etter riksforsamlingen fortsatte Dyhren som valgmann. Stortingsrepresentant ble han aldri, men han var varamann i 1832. Han var en tid også varaordfører på hjemstedet.

(Kilde: Eidsvollmennene, Eidsvoll1814,no)

You have to be logged in .