Niels Johannesen Loftesnæs

NIELS JOHANNESEN LOFTESNÆS (1789-1848)

Eidsvollsmann valgt og representert fra det militæret. Forlagt i Østfold,  men uten geografisk tilhørighet til fylket.

Parti: Selvstendighetspartiet
Fylke: Østfold
Yrke: Musketér
Nasjonalitet: Norsk
Alder i 1814: 25 år gammel
Valgdistrikt: Bergenhuiske infanteriregiment

Da Loftesnæs ble valgt til riksforsamlingen var han musketér, og som så mange andre unge eidsvollsmenn fra lavere sosiale lag, forholdt også han seg taus i debattene. Etter riksforsamlingen vendte han tilbake til Sogndal hvor han siden drev som gårdbruker. Han døde i 1848.
(Kilde: Eidsvollsmennene, Eidsvoll1814.no/Wikipedia) 

You have to be logged in .