John Hansen Sørbrøden (1775-1857)

John Hansen Sørbrøden

John Hansen Sørbrøden

Eidsvollsmann som ble valgt som by- og landrepresentant for Østfold.

Parti: Selvstendighetspartiet
Fylke: Østfold
Yrke: Gårdbruker
Nasjonalitet: Norsk
Alder i 1814: 39 år gammel
Valgdistrikt: Smaalenes amt

Sørbrøden-slekten stammet fra Båhuslen, men da området ble innlemmet i Sverige i 1658 valgte familien å flytte til Berg i Østfold. Her fikk de tildelt kongsgården Sørbrøden og vervet som lensmann – en stilling som kom til å gå i arv.
Som sine forferdre var også John Sørbrøden en aktet person. Riktignok hadde lensmannsstillingen glidd ut av familiens hender, men Sørbrøden bemerket seg i stedet på andre felt. Blant annet var han en driftig gårdbruker og viste seg i krigen 1808-1809 som en modig spion. For denne innsatsen ble han gjort til dannebrogsmann. Likevel var det som omreisende predikant han var best kjent. Han stod sentralt i Hauge-bevegelsen og var dessuten en god venn av Hauge. Ettersom fire av hans søsken også var haugianere ble slektsgården et haugiansk sentrum i området.

På riksforsamlingen fulgte Sørbrøden likevel trofast sin høykirkelige medrepresentant, prosten Hount. Etter 1814 fortsatte han innen politikken, først som vararepresentant til stortingene i 1815-16 og 1818 og siden som stortingsrepresentant i 1833.

2 kommentarer til John Hansen Sørbrøden (1775-1857)

 1. Østfoldmuseene

  Takk for utfyllende kommentarer. Mer kunnskap er alltid velkommen! hilsen Tor Ulsnæs

 2. Per Jørgen Olsen

  John Hansen Sørbrøden skal ha holdt avskjedstalen og avsluttet med disse ord:

  «dere navn skal aldrig utdø blant os, men stedse erindres med varm Taknemmelighed, Guds Fred følge dem.».

  Da skal prins Christian August ha brast i gråt, prinsen slo Sørbrøden på skulderen og utbrøt:

  «Jeg skal aldrig glemme Norge, så lenge mit hjerte slår»

Comments are closed.