Johan Daniel Frederik Petersen

JOHAN DANIEL FREDERIK PETERSEN (1757-1816)

Eidsvollsmann valgt og representert fra det militæret. Forlagt i Østfold,  men uten geografisk tilhørighet til fylket.

Parti: Selvstendighetspartiet
Fylke: Østfold
Yrke: Oberst
Nasjonalitet: Norsk
Alder i 1814: 57 år gammel
Valgdistrikt: Søndenfjeldske infateriregiment

Johan D. F. Petersen hadde en lengre militær karriere bak seg da han ble valgt til riksforsamlingen i 1814. Her fikk han en plass i konstitusjonskomitéen, men var ikke blant de mest aktive i diskusjonene. Politisk hørte han til den mer ekstreme delen av selvstendighetspartiet. 18. mai forsøkte han blant annet å trekke Nicolai Wergeland til regnskap for de uttalelser han hadde kommet med fem uker tidligere, men mislyktes.

Petersen gjorde ikke noen videre politisk karriere. Han deltok ikke på det overordentlige storting, og stortingsrepresentant rakk han ikke å bli før han døde i 1816.

(Kilde: Eidsvollmennene, Eidsvoll1814.no) 

You have to be logged in .