Gullik Madsen Røed

GULLIK MADSEN RØED (1786-1857)

Eidsvollsmann valgt fra og representerte det militæret. Forlagt i Østfold,  men uten geografisk tilhørighet til fylket.

Parti: Selvstendighetspartiet
Fylke: Østfold
Yrke: Kommandørsersjant og bonde
Nasjonalitet: Norsk
Alder i 1814: 28 år gammel
Valgdistrikt: Telemarkske infanteriregiment

Gullik Madsen Røed var gårdbruker, men som flere andre gårdbrukere tjenestegjorde også han i militæret da han ble valgt til riksforsamlingen. Her sluttet han seg til selvstendighetspartiet, men avstod fra å delta aktivt i diskusjonene.

I 1836 og 1837, ble han valgt til stortingsrepresentant for henholdsvis Jarlsberg og Larviks amt. Senere i 1839 og 1842 var han varamann.

You have to be logged in .