Gregers Winther Wulfsberg (1780-1846)

Gregers Winther Wulfsberg, (1780-1846). Kunstner: Flint,  Østfold fylkes billedarkiv.

Gregers Winther Wulfsberg, (1780-1846). Kunstner: Flint, Østfold fylkes billedarkiv.

Eidsvollsmann som ble valgt som by- og landsrepresentant for Østfold.

Parti: Fri/Ukjent
Fylke: Østfold
Yrke: Byfogd
Nasjonalitet: Norsk
Alder i 1814: 34 år gammel
Valgdistrikt: Moss

Wulfsberg var utdannet jurist og arbeidet som byfogd i Moss da han ble valgt til riksforsamlingen.

På Eidsvoll ble han stående mellom de to «partiene» som han selv kalte «det nølende parti» (unionspartiet) og «det ilende parti» (selvstendighetspartiet) I enkelte saker holdt han med det ene, i andre saker det andre. Han stemte for eksempel som unionspartiet ved behandlingen av den første grunnsetningen og gikk også mot Falsens forslag om å opprette en lovkomité. I kongevalget derimot, stemte han for Christan Frederik slik selvstendighetsmennene gjorde.

Wulfsberg ønsket å sikre folket mot vilkårlig behandling fra Kongen. Derfor ville han at Stortinget som folkets talerør, skulle utnevne statsrådene. Kun Wulfsberg selv stemte for dette. Derimot fikk han forsamlingens støtte for forslaget om at far og sønn eller to brødre ikke begge skulle kunne være regjeringsmedlemmer samtidig.

I 1824, 1827 og 1828 var Wulfsberg stortingsrepresentant for Moss. Karrieren i embetsverket avsluttet han som amtmann for Smålenene.

Wulfsbergs gate i Moss er oppkalt etter ham.

You have to be logged in .