Frederik Wilhelm Bruenech Stabell

FREDERIK WILHELM BRUENECH STABELL (1763-1836)

Eidsvollsmann som representerte det militæret  og som hadde bosted i Østfold.

Parti: Unionspartiet
Fylke: Hedmark
Yrke: Oberstløytnant
Nasjonalitet: Norsk
Alder i 1814: 51 år gammel
Valgdistrikt: Akerhuiske skarpskytterregiment

Stabell var en av de øverste militære representanter i riksforsamlingen, og nøt stor respekt for sin innsats i krigen mot Sverige (1808).

I likhet med Valentin Chr. Sibbern var også han blitt valgt som representant for Smålenene, men møtte for regimentet. I de fleste saker stemte han med opposisjonen. Likevel deltok han ikke spesielt aktivt hverken i riksforsamlingen eller i konstitusjonskomitéen hvor han også var medlem. Her holdt han seg til diskusjonene om militære anliggende. Blant annet gikk han imot at kongen skulle ha enerett til å erklære krig.

Overfor Christian Frederik ga han ellers uttrykk for Norges manglende militære evne til å hevde sin selvstendighet, men etter prinsens anmodning forble han taus om dette i riksforsamlingen.

Etter 1814 fortsatte han sin militære løpebane. Han nøt kongens tillit og avsluttet som generaladjutant for Carl Johan. (1828)

You have to be logged in .