Envold Steenblock Høyum

ENVOLD STEENBLOCK HØYUM (1775-1830)

Eidsvollsmann valgt og representert fra det militæret. Forlagt i Østfold,  men uten geografisk tilhørighet til fylket.

Parti: Selvstendighetspartiet
Fylke: Østfold
Yrke: Kaptein
Nasjonalitet: Norsk
Alder i 1814: 39 år gammel
Valgdistrikt: Telemarkske infanteriregiment

Høyum tilhørte den anonyme delen av riksforsamlingen. I unionsspørsmålet holdt han med selvstendighetspartiet, men ellers kjenner man lite til hvordan han stemte. Sin politiske karriere startet og avsluttet han på Eidsvoll i 1814.
(Kilde: Eidsvollmennene, Eidsvoll1814.no)

You have to be logged in .