Carsten Tank

Carsten Tank ©Fri - fri lisens

Carsten Tank ©Fri – fri lisens

Carsten Tank (1766 – 1832) på Rød, var godseier, forretningsmann og rikspolitiker. Han var aktiv på mange ulike arenaer i regjeringen, på Stortinget, på sentrale møter og i kulissene.  Han deltok på notabelmøtet på Eidsvoll 16. februar 1814 og ble medlem i Christian Frederiks regjering i mars 1814 som en av to ledere i Finansdepartementet.

Tank søkte avskjed fra regjeringen i mai og fratrådte i juli. I begynnelsen av august 1814 var han Karl Johans utsending, og overbrakte den svenske kronprinsens tilbud om våpenhvile til Christian Frederik.

Tank var Stortingsrepresentant 1815–16 og 1821–22, stortingspresident 1821. Etter den økonomiske krisen i 1820-årene måtte han i 1829 oppgi sitt bo. Svigersønnen P. M. Anker d.e. kjøpte mange av eiendommene, og Carsten Tank ble boende på Rød herregård til sin død.

You have to be logged in .