Andreas Michael Heiberg

Andreas Michael Heiberg (1767-1815). Foto: Stortingsarkivet

Andreas Michael Heiberg (1767-1815). Foto: Stortingsarkivet

ANDREAS MICHAEL HEIBERG (1767-1815)

Eidsvollsmann som ble valgt som representant for by og land fra Østfold.

Parti: Selvstendighetspartiet
Fylke: Østfold
Yrke: Byfogd og byskriver
Nasjonalitet: Norsk
Alder i 1814: 47 år gammel
Valgdistrikt: Fredrikstad

Andreas Heiberg, sønn av amtmann Heiberg, var utdannet jurist. Etter avlagt eksamen arbeidet han noen år som fogd i Svaneke og Østre Herred på Bornholm før han i 1810 ble utnevnt til byfogd og byskriver i Fredrikstad.

På riksforsamlingen møtte han som byens eneste representant, men gjorde seg lite bemerket. Politisk tilhørte han den moderate vingen av selvstendighetspartiet, men mange av eidsvollsmennene oppfattet ham fremfor alt som en som ville holde seg inne med makthaverne. Adressen han overgav Christian Frederik ved riksforsamlingens åpning bidro til å skape et slikt inntrykk.

Heiberg ble ikke valgt til det overordentlige storting høsten 1814, og fikk heller ikke muligheten til å gjøre noen videre politisk karriere da han døde allerede året etter.

You have to be logged in .