Andreas Bloch (1860 – 1917)

Portrett av Andreas Bloch. Foto: L. Szacinski. Nasjonalbiblioteket.

Portrett av Andreas Bloch. Foto: L. Szacinski. Nasjonalbiblioteket.

Svein Norheim; Halden historiske Samlinger

Få mennesker har i så sterk grad som Andreas Schelven Schroeter Bloch preget våre synsbilder av krigen 1807-1814. Men som den oppmerksomme leseren vi er, så vil vi snart oppdage at signaturen A. Bloch står på et stort spekter av bilder – julekort med nisser og troll, postkort med vintermotiver og nasjonalromantiske motiver, bokomslag, historiefortellende bilder foruten at han illustrert en mengde bøker og mye, mye mer.

Andreas Bloch var født 29. juli 1860 på gården Hellerud i Skedsmo og døde 11. mai 1917 i Kristiania. Foreldrene var kaptein Jens Peter Blankenborg Bloch (1817-1892) og Anne Julie Margrete Schroeter (1827-1895). Tretti år gammel giftet han seg med Ingeborg Elise Tellefsen (1869-1918).

Sin utdannelse fikk han hos teatermaleren Wilhelm Krogh og deretter ved Knud Bergsliens malerskole i 1878-1879. Bergslien hadde i sin id overtatt J.F. Eckersbergs malerskole da Eckersberg døde. Etterpå reiste Bloch til Tyskland i 1880-1881, og han gikk i antikklassen ved kunstakademiet i Düsseldorf under P. J. Th. Janssen. Og som så mange andre kunstnere reiste han rundt som en del av læreprosessen – til Belgia, Paris og Leipzig.

Andreas Bloch slo igjennom som portrettmaler. Til venstre portrett av Jacob Brede Bull. Til høyre ett av hans mange illustrasjoner fra norsk friluftsliv (1893).

Andreas Bloch slo igjennom som portrettmaler. Til venstre portrett av Jacob Brede Bull. Til høyre ett av hans mange illustrasjoner fra norsk friluftsliv (1893).

Hans talent var ubestridelig, og han fikk mange oppdrag som portrettmaler, og han laget også landskapsmalerier. Men det var som tegner han virkelig gjorde suksess.  Han ble svært mye brukt som illustratør til bøker bl.a. guttebøker og ungdomsbøker, eventyrbøker og Margrethe Munthes barnesanger. Men han ble også mye brukt i såkalte «seriøse» bøker og bokverk for vitenskapsmenn og populærvitenskapelige produksjoner.

Andreas Bloch illustrerte mange bøker her til venstre Fritjof Nansens bok «Paa Ski over Grønland», en av de store heltebragdene i slutten av 1800-tallet. Til høyre en forside på kvinnebladet URD der han i flere år leverte illustrasjoner til bladet – bl.. URDs vignett.

Andreas Bloch illustrerte mange bøker her til venstre Fritjof Nansens bok «Paa Ski over Grønland», en av de store heltebragdene i slutten av 1800-tallet. Til høyre en forside på kvinnebladet URD der han i flere år leverte illustrasjoner til bladet – bl.. URDs vignett.

 

Andreas Blochs illustrasjoner til Njåls saga. Wikimedia Commons.

Andreas Blochs illustrasjoner til Njåls saga. Wikimedia Commons.

 

Andreas Bloch gikk ikke av veien for å kommentere politiske situasjoner. Til venstre en karikatur i Vittighetsbladet i 1905, og til høyre «Kongen og Hans Majestet». Wikimedia Commons. Han leverte mange illustrasjoner til andre vittighetsblader som Korsaren, Tyrihans, Krydseren og Vikingen.

Andreas Bloch gikk ikke av veien for å kommentere politiske situasjoner. Til venstre en karikatur i Vittighetsbladet i 1905, og til høyre «Kongen og Hans Majestet». Wikimedia Commons.
Han leverte mange illustrasjoner til andre vittighetsblader som Korsaren, Tyrihans, Krydseren og Vikingen.

I vår sammenheng med 1814 er det naturlig å nevne Henrik Angells bøker Syv-Aars-Krigen for 17de Mai 1807–1814 og Kaptein Jürgensen og Leirdølerne hans. Disse er rikt illustrert med Blochs flotte tegninger.

Bloch oppfattet seg som ekspert på militære uniformer. Hvilke kilder han i så fall baserte seg på er i dag ukjent da det ikke er bevart noen notater eller arkiv som kan fortelle dette. Men det foreligger en del notater og avtegninger av approbasjonstegninger fra bl.a. København. Dette viser at Bloch foretok selvstendige studier i temaet. Forsvarsmuseet har et betydelig antall tegninger og skisser etter Bloch.

Bloch tegnet også utkast til nye uniformer bl.a. til Skogvesenet og Postvesenet. Det bør også nevnes at han har tegnet flere byvåpen bl.a. til Ålesund og Horten. Og så opererte han som kostymetegner ved Christiania Theater og ved Nationaltheateret.

Andreas Bloch var plaget med svakt hjerte, og han døde plutselig i 1917. Han ligger begravet i familiegravstedet ved Skedsmo kirke.

Henrik Angells bøker Syv-Aars-Krigen for 17de Mai 1807–1814 og Kaptein Jürgensen og Leirdølerne hans er rikt illustrert med Blochs flotte tegninger.

Henrik Angells bøker Syv-Aars-Krigen for 17de Mai 1807–1814 og Kaptein Jürgensen og Leirdølerne hans er rikt illustrert med Blochs flotte tegninger.

Litteratur:

Alfsen, Glenny. (2009, 13. februar). Andreas Bloch. I Norsk biografisk leksikon. Hentet 20. august 2014 fra http://nbl.snl.no/Andreas_Bloch.

Angell, Henrik (1911): Syvaarskrigen for 17. mai 1807–1814

Angell, Henrik 19xx): Kaptein Jürgensen og leirdølene hans

http://no.wikipedia.org/wiki/Andreas_Bloch

You have to be logged in .