Tune prestegård og valg av Smaalenenes representanter til riksforsamlingen på Eidsvoll

Tune prestegård. Foto: Kenneth Jensen

Tune prestegård. Foto: Kenneth Jensen

Valgene til riksforsamlingen på Eidsvoll foregikk i to ledd: Først ble det valgt valgmenn i de fleste kirkesogn og militære avdelinger over det ganske land. Deretter foretok valgmennene valg av amtets representanter til riksforsamlingen. Kirkesognenes valgmenn måtte være «civile, geistlige eller militære Embedsmænd, Brugseiere, Jorddrotter eller Gaardbrugere over 25 Aars alder». Hvert amt skulle velge tre representanter hvorav en skulle være bonde.

Den 21. mars 1814 møttes valgmennene for Smaalenenes amt på Tune prestegård. I tillegg til de tre som ble valgt der, valgte kjøpstedene egne utsendinger. Antallet avhang av kjøpstedenes størrelse. De militære enhetene valgte også sine representanter.

På Tune prestegård ble disse valgt til å representere Smaalenenes amt:

Hount. Foto: Stortingsarkivet

Hount. Foto: Stortingsarkivet

Prost Peter Ulrik Magnus Hount (1769-1815), fra Berg ved Halden

Hount var 45 år gammel i 1814. På Eidsvoll tilhørte han selvstendighetspartiet. Han ivret for folkeopplysningen og la ned mye tid og krefter for å bedre skolevesenet. Han var samtidig motstander av haugianerbevegelsen. Under krigen mot Sverige i august 1814 reiste han sammen med Carsten Tank med fredsforslag mellom Karl Johans og Christian Frederiks hovedkvarter.

Sørbrøden. Foto: Wikimedia Commons

Sørbrøden. Foto: Wikimedia Commons

Bonde John Hansen Sørbrøden (1775-1857) fra Berg ved Halden

Sørbrøden var 39 år gammel i 1814 og tilhørte på Eidsvoll selvstendighetspartiet. Han var en driftig gårdbruker som hadde gjort seg bemerket som spion under krigen i 1808-1809. I tillegg var han kjent som omreisende predikant, og slektsgården var sentral i haugianerbevegelsen i området.

Sibbern. Foto: Wikimedia Commons

Sibbern. Foto: Wikimedia Commons

Major Valentin Christian Wilhelm Sibbern (1779-1853) fra Rygge

Sibbern var 35 år gammel i 1814 og var en av Smaalenenes største godseiere. Han ble valgt som representant for Smaalenenes amt, men representerte på Eidsvoll sin militære avdeling; Akershusiske ridende Jægerkorps. Han hadde i 1814 allerede en lengre militær karriere bak seg. På Eidsvoll tilhørte han selvstendighetspartiet.

Skrevet av Hilde Serine Krogstad, Borgarsyssel Museum.

Kilder:

Eidsvoll 1814: eidsvoll1814.no (9. januar 2014)

Lars Inge Magerøy: Historisk bakgrunn (9. januar 2014)

Lars Inge Magerøy: Eidsvollsmenn fra Borg (9. januar 2014)

You have to be logged in .