Spydeberg prestegård og fredsforhandlingene

Spydeberg prestegård. Foto: Bohuslen, Wikimedia Commons

Spydeberg prestegård. Foto: Bohuslen, Wikimedia Commons

Mens de norske troppene forflyttet seg til Langnes i Askim og på Bowimsida i Spydeberg etter retretten fra Rakkestad, tok Christian Frederik hovedkvarter på Spydeberg prestegård fra den 6. til 9. august.

I prestegården bodde sogneprest Vincent Stoltenberg med prestefrue Karen Elisabeth  Thoresen. Det samlede antall militært personell og rådgivere kongen hadde med seg da han kom til Spydeberg prestegård er usikkert, men trolig har han hatt en eskadron (64 ryttere) fra sin personlige eskorte, Akershusiske ridende jægerkorps.

Godseier Carsten Tank og prosten Peter Ulrik Magnus Hount reiste fra Berg prestegård den 6.august og kom fram til Spydeberg prestegård om formiddagen den 7. august med fredstilbud fra Karl Johan.Ifølge Halvdan Koht fant de kongen i «dypt mismod. Han hadde oppgitt alt haap om at seire, og han grep med iver forslaget om forhandling.»

Flere av offiserene ba kongen om ikke å gi etter. Det ble besluttet at statsrådene skulle bli kalt fra Kristiania for å avgi sin betenkning om saken. Prost Hount ble sendt tilbake til det svenske hovedkvarteret med beskjed om at Christian Frederik var villig til å forhandle.

Tidlig om morgenen den 8. august kom statsrådene Collett, Haxthausen, Rosenkrantz og Sommerhjelm. Kongen orienterte dem straks om det fredstilbudet som var kommet fra Karl Johan.

Sejersted og Hegermann avga så en erklæring om den militære stillingen.

Så ber kongen Karl Johan om et fortrolig møte for å drøfte « maaden hvorpå man skal ordne de sager der gjensidig ligger oss på hjertet for de scandinaviske folks lykke. Dette ville uten tvil være det virksomste middel til at skåne de folks blod, over hvilke De ønsker at regjere, og til at befeste en oppriktig forening.»

Siden fulgte skarpe forhandlinger der Christian Frederiks diplomati ble kronet med en viktig seier. Norge fikk beholde Grunnloven. Det hele ble beseglet med avtalen som senere ble kjent som Mossekonventionen.

You have to be logged in .