Rygge kirke

Rygge kirke bygget i ca. 1170. Foto: Hans A. Rosbach, Wikimedia Creative Commons.

Rygge kirke bygget i ca. 1170. Foto: Hans A. Rosbach, Wikimedia Creative Commons.

Rygge kirke har stått i sentrum for mange begivenheter helt fra da kirken ble bygd, ca. 1190. På bededagen i 1814 ble det valgt valgmenn i kirken. Disse kom senere sammen med andre valgmenn fra Smaalenene for å velge utsendinger til Eidsvoll. Også i Rygge kirke ble edsavleggelse gjennomført: Det ble sverget på å hevde Norges selvstendighet og “vaage liv og blod for det elskede Fedreland”.

Skrevet av Rygge Historielag

You have to be logged in .