Rødsbrygga på Søndre Sandøy

Storingsrepresentant Irene Johansen avduket plaketten på fjellveggen innenfor brygga 20. mai 2013. Foto: Thomas Holmen Olsen

Storingsrepresentant Irene Johansen avduket plaketten på fjellveggen innenfor brygga 20. mai 2013. Foto: Thomas Holmen Olsen

«Forklædt som Matros ilede Christian Frederik, ledsaget af to ligeledes forklædte Officerer, paa et aabent Fartøi over fra Fladstrand til Norge, og landsteg i Morgengryet den 21de Mai 1813 paa Hvalerøerne, en Klynge af Klipper lidt utenfor Mundingen av Kristianiafjorden. Det var en ret fantastisk smuk Begyndelse paa det Eventyr, Prinsens Liv i Norge er fra først til sidst.»

Slik beskriver Henrik Wergeland i «Norges Konstitutions Historie» den dansk-norske prins Christian Frederiks første steg på norsk jord. Dette skjedde ved Rødsbrygga på Søndre Sandøy klokka seks på morgenen den 21. mai 1813. Danmark-Norge var alliert med Frankrike og keiser Napoleon og lå i krig med England og Sverige. England blokkerte de norske havnene. For å verne de dansk-norske interessene, sendte kong Christian VI sin arveprins Christian Frederik til Norge som stattholder og kommanderende general. Kattegat ble krysset under dramatiske omstendigheter i åpen båt, og for å komme usett og uhindret til Norge, ble altså prinsen og hans to offiserer rodd i land forkledd som matroser.

På Rød inspiserte Christian Frederik den dansk-norske vaktstyrken som var stasjonert på gården for å overvåke innseilingen til Oslofjorden. Sjefen for vaktstyrken skal ha vært en offiser ved navn Werenskiold. På Rød finnes det fremdeles et stykke av en vindusrute hvor Werenskiold har risset inn navnet sitt og ordet «vakthold».

Fra markeringen av 200års jubileet for ilandstningen 20. mai 2013. Foto Hans-Petter Thøgersen

Fra markeringen av 200års jubileet for ilandstningen 20. mai 2013. Foto Hans-Petter Thøgersen

På Rød gård bodde samtidig med prinsens besøk den unge Peder Rød. Han er tipp-tippoldefar til dagens eier. Peder hadde vært soldat om bord på et dansk-norsk skip som var blitt kapret av engelskmennene i 1807. Han ble ført til England og satt i fangenskap, i prisonen som det het, på et skip som lå i Themsen. I 1811 ble han satt fri og kom tilbake til Norge. Med seg tilbake hadde han bl.a. ei kaffekvern han hadde laget i fangenskapet. Kverna finnes fremdeles på Hvaler. Vi vet ikke om Peder og prinsen møttes og fikk snakket sammen om krigen og hendelsene Peder hadde vært utsatt for, men helt umulig er det jo ikke.

Etter inspeksjonen ble Christian Frederik rodd videre over sundet til Kirkeøy og Skjærhalden. Derfra dro han videre og kom til Fredrikstad samme kveld. Neste dag ankom han Christiania.

Som en del av den nasjonale feiringen av 200-årsjubileet for Grunnloven i 2014 arrangerte Hvaler kommune og Kystmuseet Hvaler en nasjonal og lokal markering for 200-årsdagen for denne ilandstigningen. Dette skjedde 20. mai 2013, 2. pinsedag. Til stede var representanter både for Storting og Regjering foruten fylkeskommunale og kommunale politikere og ledere. På fjellveggen innenfor brygga ble det slått opp en bronseplakett med slik inskripsjon:

Planketten på Rødsbrygga. Grafikk: Kraftex

Planketten på Rødsbrygga. Grafikk: Kraftex

Prins Christian Frederik satte sin fot på norsk jord for første gang her på Rødsbrygga 21. mai 1813.

Christian Frederik var Norges første folkevalgte konge 19. mai – 10. oktober 1814. Han ble senere kong Christian 8. av Danmak.

Oppført 8. mai 2013 i anledning grunnlovsjubileet 1814 – 2014

You have to be logged in .