Enningdalen

Grensen sør for Halden var bevoktet av små norske avdelinger under ledelse av kaptein Spørck. De første svenske avdelingene krysset grensen ved Kornsjø den 29 juli, og neste dag fulgte hovedstyrken under ledelse av feltmarskalk von Essen etter inn i Enningdalen. Den svenske styrken utgjorde ca 5000 mann, og de norske vaktavdelingene ble raskt presset tilbake.

Skrevet av Dag Strømsæther

You have to be logged in .