Konventionsgaarden

 

Konventionsgaarden slik bygget framsto på midten av 1800-tallet. Fotograf ukjent/Østfold fylkes billedarkiv

Konventionsgaarden slik bygget framsto på midten av 1800-tallet. Fotograf ukjent/Østfold fylkes billedarkiv

Det som i dag kalles Konventionsgaarden i Moss var opprinnelig hovedbygningen på Moss Jernverk. Bygningen er et minnesmerke fra 1814 – 14. august undertegnet kong Christian Frederik Mossekonvensjonen her.

Mest sannsynlig er Konventionsgaarden den tredje i rekken av hovedbygninger på Verket. Den første var et våningshus i tømmer som ble kalt forvaltergården og den andre var svalgangsgården i to etasjer som ble bygget under Mathias Wærn i 1750-årene. Denne bygningen er i dag en av sidefløyene til Konventionsgaarden.

Betegnelsen Konventionsgaarden  har røtter tilbake til tidlig 1800-tall og ble brukt som egennavn på hovedbygningen i M. Peterson & Søns tid.

Konventionsgaarden ble påbegynt under verkseier Erich Anker i 1756 og sluttført under hans brorsønner Jess og Bernt Anker i 1778.  Den er i to etasjer og bygd i såkalt utmurt bindingsverk som er et reisverk av tømmer med teglstein i feltene i mellom. Utenpå ble det lagt et lag med puss med et gult fargepigment. Om dette ble brukt fra starten av vites ikke.  Teglsteinen ble hentet fra Fredrikshald.  Taket har en svakt valmet form, og er i dag tekket med svart- glasert takstein. Den hvitpussede takgesimsen er sterkt profilert, det samme er vinduenes omramminger.

Konventionsgaarden slik den framstår i dag. Foto: Chris Nyborg, Wikimedia Commons

Konventionsgaarden slik den framstår i dag. Foto: Chris Nyborg, Wikimedia Commons

Den klassisistiske hovedbygningen har stilistiske trekk både fra renessanse, barokk og rokokko i eksteriør og interiør. Bygningens hjørner er markert med doble pilastre.  Hovedinngangen markert med pilastre på hver side og Ankerfamiliens naturlige våpenskjold og symbol av et anker og dateringen Anno 1778 på gavlfeltet.  Det halvmåneformete vindusfeltet over døra, en såkalt «lynett», er en nyttig lyskilde i tillegg til å være et dekorativt element.

Til anlegget hørte en praktfull barokkhage og en oppbygd sirkelformet terrasse for prøveskyting av kanoner.

Konventionsgaarden ble fredet sommeren 1923, med hjemmel i lov om bygningsfredning av 3. desember 1920, og er blant de tidlige bygningsfredninger som ble utført i Norge.

Konventionsgaarden  var hovedkontor for M.Peterson & Søn siden januar 1878. I dag eies bygningen  av Höegh Eiendom Øst AS.

Skrevet av Camilla Gjendem, konservator NMF, Moss by- og industrimuseum

Kilder:

Åsmund Svendsen, Konventionsgaarden på Moss Verk – faser i hovedbygningens historie, Østfoldmuseenes skriftserie 8, 201

Ragnar Hagen, utkast til arkitekturguide for Moss

You have to be logged in .