Trefningen ved Rakkestad kirke

Rakkestad kirke. Foto: Knut E. Haug, Wikimedia Commons

Rakkestad kirke. Foto: Knut E. Haug, Wikimedia Commons

Etter at Fredrikstad festning falt 4.august trakk de norske styrkene seg tilbake fra Veden i Halden gjennom Degernes og fra Skjeberg opp forbi Sikkeland til Rakkestad. Styrkene ble samlet ved Rakkestad kirke der kong Christian Frederik planla å møte svenskene. Butenschøn og Stabell ble beordret til å bli stående ved Bodal og Bjørnstad for å hindre svenskene i å krysse Rakkestadelven. Broene ble delvis ødelagt og de norske styrkene, ca 6000 mann og fire kanoner tok oppstilling oppe ved Rakkestad kirke.

6.august ble Stabell angrepet av Vegesack med 5000 mann og artilleri. Svenskene etablerte to nye broer over elven, der en avdeling jegere under ledelse av kaptein Bergenstråle samt en bataljon av Wärmlands feltjegere gikk til angrep. På høyre flanke, sett fra kirken angrep en bataljon av Skaraborgere under major Vegesack. Svenskene hadde bedre artilleri og med større rekkevidde ble trykket mot de norske styrkene så kraftig at Stabell og Butenschøn måtte trekke seg tilbake til skogen bak kirken nord mot Fladstad. Kong Christian Frederik måtte gi ordre til retrett.

Tapene på norsk side var rundt 100 soldater og en kaptein og 40 mann ble tatt til fange. På svensk side er den offisielle versjonen at svenskene mistet 11 mann, derav to underoffiserer og 34 skal ha blitt såret. Det knytter seg en viss usikkerhet til tallene, men trefningen ved Rakkestad kirke understreker alvoret selv om Kattekrigen synes helt glemt.

Skrevet av Øyvind Gryteland

You have to be logged in .