Slaget ved Langnes skanse


Klikk i videovinduet over for å spille av film om slaget ved Langnes skanse.

Angrep på Langnes. Illustrasjon: A. Bloch.

Angrep på Langnes. Illustrasjon: A. Bloch.

9.august 1814 sto slaget mellom en underlegen norsk styrke på omkring 2000 mann mot 3000 svenske soldater, som både var bedre utstyrt og bedre trent.

Under det norske felttoget, kalt Kattekrigen, dominerte svenskene hele tiden. Etter at Fredrikstad festning måtte overgi seg, forsøkte man å reorganisere styrkene ved å legge en pongtongbru over Glomma ved Langnes, for å få elven mellom de norske og de svenske styrkene. På en morenerygg ble det anlagt en skanse og utplassert fire kanoner, med et tilsvarende batteri på en liten kolle i nærheten. Skansen ble bemannet av to opplandske regimenter og tre divisjoner skarpskyttere fra Valdres, ledet av oberst Diderich Hegermann.

Bauta Langnes Skanse, (Foto Otebig, Wikimedia Commons)

Bauta Langnes Skanse, (Foto Otebig, Wikimedia Commons)

Svenske styrker under general Vegesack og oberstløytnant Cederström, bestående av flere infanteriregimenter fra Vestgötaland og Värmland, marsjerte mot de norske styrkene og fortroppen nådde Langnes natt til 9. august. Hegermann hadde sendt ut patruljer, og disse støtte i løpet av natten flere ganger sammen med svensker. Været var svært dårlig. Hegermann prøvde å dra fordel av det dårlige været og angrep svenskene før grålysningen. Til tross for overraskelsesmomentet klarte de erfarne svenskene raskt å slå tilbake nordmennene. Den norske angrepsstyrken trakk seg tilbake til skansen.

Høyden hvor det norske artilleriet var plassert. Foto: Otebig, Wikimedia Commons

Høyden hvor det norske artilleriet var plassert. Foto: Otebig, Wikimedia Commons

Svenske soldater ble sendt i kolonner fra en liten høyde ved skansen, der Langnes stasjon ligger i dag. Det var omkring 500 meter mellom styrkene og nordmennene møtte svenskene med konsentrert og velrettet artilleriild fra skansen. Svenskene angrep tre ganger gjennom formiddagen. De tette kolonnene under det første angrepet var gode mål for kardesker ( mange kuler sydd inn i en ladning, som å skyte med hagle)

Kong Christian Frederik, som var på Spydeberg prestegård og ble vekket av skuddene, skal ifølge samtidige kilder ha utbrutt «For meget blod for min skyld» da han ankom pongtongbrua og så liket av unge løytnant Hauch bli båret over. Soldatene svarte «Ikke for meget, ikke for lite». Selv om de norske styrkene hadde holdt skansen besluttet kongen å slå retrett. Hegermann protesterte kraftig mot dette, og ønsket å utføre et motangrep mot svenskene som trakk seg tilbake. Kongen skal da ha sagt «Men min Gud, har De da endu ikke oppoffret nok af disse smukke Folk?»

Slaget ved Langnes skanse var det siste slaget i Napoleonskrigene.

Skrevet av Øyvind Gryteland

Klikk i videovinduet over for å se film om amusett, en mye brukt dansk/norsk feltkanon.

You have to be logged in .