Slaget ved Ingedal

General Butenschön. Foto: Oslo Militære Samfund

Butenschön. Foto: Oslo Militære Samfund

1.august 1814 sto den tyskfødte majoren og kommandøren Peter Heinrich Butenschön med noen av sine menn fra Det Norske Jægerkorps ved Svinesund.  Han fikk høre at en stor del av den svenske landstyrken var på vei mot Tistedalen, og han ville hindre svenskene fra å avskjære han og hans menn. Etter anbefaling fra generalløytnant Staffeldt ga han derfor ordre om tilbaketrekking til Ingedal.

Svenskene møtte noe motstand i Tistedalen, men kom seg uten større problemer over Tista ved et vadested. 3. august hadde den svenske hæren egentlig hviledag, men generalløytnant Sandels sendte likevel inn tre bataljoner og noen husarer til Ingedalssletten på rekognosering. Her ble naturligvis de norske troppene registrert. Butenschön hadde tatt med seg sine tre kanoner, og hadde også fått noen forsterkninger, men alt i alt hadde han kommando over 500 mann.  Svenskene telte derimot visstnok bortimot 3500 mann. Nordmennene hadde dermed en vanskelig, om ikke umulig jobb.

Det kom til kamp ved Ingedal, og svenskene presset Butenschön, hans medoffiserer og de 500 soldatene tilbake. Kampene varte bare et par timer, før nordmennene måtte innse at deres underlegne antall kjempende ikke kunne holde de tre svenske bataljonene tilbake. De trakk seg tilbake til Skjeberg kirke og senere til Ise bruk. Svenskene gav opp forfølgelsen etter kort tid, da de forsto at det ikke fantes noen stor norsk motstand i området. Butenschön møtte Bergenhusiske skarpskytterbataljon under tilbaketoget, og var klar for å rykke frem igjen neste dag. Da han hørte at Kråkerøy og Fredrikstad var tatt droppet han denne planen og tok stilling ved Sekkeland.

Skrevet av Ingvild Hasle, Borgarsyssel Museum

Kilder:

Den norske hær og 1814

Major Odd Lindbäk-Larsen (Oslo 1945)

Grensefestningenes siste kamp
masteroppgave i historie av Aksel Gundersen Kolsung (Universitetet i Bergen 2013) 

En kommentar til Slaget ved Ingedal

  1. Helge Warberg

    Vi skal ikke alltid stole på den litteratur som foreligger. Hasle henviser til Lindbak-Larsen når det gjelder svenskene under oberst Bergholtz ved Ingedal. Dette antall er feil. Man burde undersøke primærkildene før man sender ut.I kilder fra Bohus regiment, Vestmanland regiment, Mørners husarer og Smålands regiment deltok det 16 husarer og 1800 jegere og infanterister fra de over nevnte regimenter denne august dagen i 1814.

Comments are closed.