Kampene ved Isebru

Carl Johan Adlercreutz. Foto: Wikimedia Commons

Carl Johan Adlercreutz. Foto: Wikimedia Commons

Major Schrøder, som ledet de norske styrkene på Tunøy, fikk om morgenen den 8. august beskjed om at Rødsøy var tatt av svenskene. Major Ely oppgav også stillingen på Rolvsøy og trakk styrkene over Rolvsøysund til Tunøy.  Schrøder og Ely måtte regne med å kunne bli angrepet fra flere kanter, og Schrøder bestemte til slutt at situasjonen de befant seg i var uholdbar. Han kunne ikke holde stillingen med den styrken han hadde tilgjengelig. Schrøder besluttet tilbaketrekning til Isebru og kanonene han ikke kunne ta med seg ble kastet i elva. Rolvsøy og Tunøy var dermed tømt for norske styrker.

Den 10. august dro den svenske oberst Adlercreutz med fire egne bataljoner og en ekstra bataljon ut på det som i utgangspunktet var rekognosering mot Isebru. Ved Sande gård havnet de i kamp med den norske feltvakten, hvor det endte med tilbaketrekning bak Ågårdselva for nordmennene.

Senere samme morgen kom Adlercreutz og hans menn fram til Isebru og gikk til angrep på de to norske divisjonene foran brua. Oberstløytnant Sommerschild beordret de norske soldatene om retrett over brua. Den ene divisjonen med sin kaptein Sissener nektet å trekke seg tilbake, og tok imot det svenske angrepet. Først etter en tredje og skriftlig ordre gav de opp stillingen og trakk seg tilbake over brua, før de ødela den for å hindre svenskene i å rykke frem.

Adlercreutz gav ikke opp å komme over elva selv om brua var borte, men møtte en nordlig elvebredd full av fiendtlige norske stillinger.  Han satte blant annet inn en bataljon for å stoppe beskytningen fra norske soldater i båter ute i elva. Kampene varte i tre og en halv time, hvor forsterkninger kom til på svensk side, men hvor de møtte sterk motstand fra nordmennene. Til slutt trakk Adlercreutz sine tropper ut av ilden.

På norsk side var det etter trefningene ved Isebru to døde og nitten sårede, mens det på svensk side var to døde og femten sårede.

Skrevet av Ingvild Hasle

Kilder:

Den norske hær og 1814
Major Odd Lindbäk-Larsen (Oslo 1945)

Hvor forberedt var den norske hær på krig i 1814?
Masteroppgave i historie av Erik Dag Wilmar (Universitetet i Oslo 2011)

You have to be logged in .