Batteriet på Glenne

Beleiringsspil: Fredriksten og Fredrikshald ble utsatt for en hard beskytning fra det svenske artilleriet i august 1814. Ill: Andrea Bloch. Eier: Halden historiske Samlinger

Beleiringsspil: Fredriksten og Fredrikshald ble utsatt for en hard beskytning fra det svenske artilleriet i august 1814. Ill: Andreas Bloch. Eier: Halden historiske Samlinger

 

Av Svein Norheim

Bautasten på Glenne, Halden. Inskripsjon: Svensk batteri 1814. Foto: Svein Norheim

Bautasten på Glenne, Halden. Inskripsjon: Svensk batteri 1814. Foto: Svein Norheim

I dagene mellom 2. – 16. august 1814 var Fredriksten beleiret av Carl Johans krigsvante tropper. Visstnok marsjerte det 5-6000 mann inn over Enningdalen de siste dagene i juli. For å knekke den norske motstanden ledet av General Johan Andreas Cornelius Ohme på Fredriksten, anla de svenske styrkene flere kanonbatterier.

13. august var batteriet på Glenne ferdig. Her var det oppstilt 60 punds mørsere og 12 punds kanoner. Og fra dette batteriet og fra Sauøa var det nå en sammenhengende kanonade mot festningen. Byhistorikeren Forstrøm skriver at de fleste av «de sprængbomber» fra Glennebatteriet falt ned i byen og gjorde betydelig skade.

Fra Fredriksten festning ble kanonaden fra Glennebatteriet besvart, og en kanonkule fra festningen drepte batteriets sjef oberst Silverstolpe.

Litteratur: Olaf Forstrøm (1915) og H. Angell (1914).

You have to be logged in .