Frihetsstøtta på Ørje i Marker

Denne Steen er reist Til MInde om FRIHEDEN AF DEN 17. MAI OG FORENINGEN D 4. NOVB. 1814 AF ET FRIT FOLKS KIÆRLIGHED TIL DETS FORFATINING. REIST 1834 REST 1884. Fotograf ukjent /Østfold fylkes billedarkiv, ØFB.1978-00079.

Fotograf ukjent /Østfold fylkes billedarkiv, ØFB.1978-00079.

Frihetsstøtta på Ørje i Marker er et minnesmerke over grunnloven og unionen med Sverige i 1814. Støtta er av kleberstein fra bruddet på Solerød i Marker. Den er plassert ved veikrysset mellom Storgata og Haldenveien på Ørje. Støtta ble reist i 1834 etter initiativ av kanalbygger Engebret Soot med flere, til minne om friheten som grunnloven ga den 17. mai 1814. Den er også reist til minne om «foreningen» med Sverige av 4. november 1814, og ble derfor også kalt foreningsstøtta. Løve-figuren ble laget av dyrlege Ole Kjøstelsen. Den ble kritisert for å ligne mer på enn sau enn på en løve!
Les om dette i Lokalhistoriewiki.

Denne Steen er reist Til Minde om FRIHEDEN AF DEN 17. MAI OG FORENINGEN D 4. NOVB. 1814 AF ET FRIT FOLKS KIÆRLIGHED TIL DETS FORFATINING. REIST 1834 REST 1884.

Teksten «REST 1884», viser til at støtta ble restaurert det året. Den opprinnelige løven ble da erstattet av en ny løve laget av billedhugger Mathias Skeibrok (1851-1896).  Les om kunstneren i Store norske leksikon. Skeibrok laget løva etter oppdrag av brukseier Lars Nordbye, som var far til kunstnerens forlovede Lina Nordbye. Nordbye-familien var i slekt med kanalbygger Eyolf Soot.

Kunstneren Mathias Skeibrok sitter i bakerste rekke som nummer to fra venstre, mellom sine kommende svigerforeldre, Lars og Lina Nordbye. Skeibroks forlovede, Inger Marie Nordbye, er nummer to fra høyre i bakerste rekke. Hun var eldst i en stor søskenflokk, så antakelig er også hennes søsken med på bildet. Støtta ble avduket for annen gang den 17. mai 1884, og Skeibrok holdt 17. mai-talen. Kanskje er fotografiet fra samme dag.

Fotograf ukjent /Østfold fylkes billedarkiv, ØFB.1984-00413.

Fotograf ukjent /Østfold fylkes billedarkiv, ØFB.1984-00413.

Et seinere bilde av frihetsstøtta – den var nok populær som fotomotiv! Toller Martin G. Enger (f. 1857) står foran hesten og kona hans Mathea (f. 1861) sitter bak tømmene i karjolen. Toller Enger var utdannet i forsvaret og ble utkommandert til Fredriksten festning som offiser i 1905. Han var da tollbetjent i Halden (Fredrikshald). I folketellinga for 1900 er det oppgitt at begge er bosatt på Nordstjernen hotell i Aremark, og at han var bestyrer av tollstasjonen. Kanskje er de på et oppdrag?

Tekst: Kari Grindland, Østfold fylkes billedarkiv
Informanter: Sissel Klokkhammer, Nils Kirkedam. Kilder: Store norske leksikon, Lokalhistoriewiki, Digitalarkivet.

You have to be logged in .