Inngravert glass fra Eldøya, Larkollen

Larkollens havn ca. 1800. Kunstner: John William Edy. Wikimedia Commons, CC.

Larkollens havn ca. 1800. Kunstner: John William Edy. Wikimedia Commons, CC.

Larkollen og Eldøya var sentrale steder i 1814.  Larkollen hadde gode havner og det ble dannet en egen kystverkseksjon under ledelse av tollbetjenten. Et svensk angrep var fryktet, derfor var det viktig å skaffe opplysninger om fiendens bevegelser.  Et signalanlegg ble anlagt – en slags telegraflinje.

Nærmere tusen norske soldater ble stasjonert i Larkollen og innkvartert på gårder i Rygge.  Det kom aldri til noen kamp i dette området.  “Det Ryggeske Kompani” ble satt i beredskap og disse soldatene fikk tjenestetiden forlenget med et år.

Eldøya, som fremdeles er i familien Sibberns eie, kom i sentrum da den abdiserte kong Christian Frederik seilte hjem til Danmark høsten 1814.  Han tok inn på vertshuset på øya med hele sitt følge.  Jomfru Coch drev vertshuset. Christian Frederik var så fornøyd med oppholdet at han forærte vertskapet et stort glass med sitt inngraverte monogram. Glasset står i dag i Rygge museum.

Larkollen ca. 1800. Kunstner: John William Edy. Wikimedia Commons, CC.

Larkollen ca. 1800. Kunstner: John William Edy. Wikimedia Commons, CC.

You have to be logged in .