Bautaen på Berby

av Svein Norheim; Halden historiske Samlinger

Postkort fra avdukingen av bautastenen på Berby 12. september 1908. Det var ikke bare menn med fine titler til stede. Foran ser vi festkledte kvinner hvorav noen i bunad. Halden historiske Samlinger.

Postkort fra avdukingen av bautastenen på Berby 12. september 1908. Det var ikke bare menn med fine titler til stede. Foran ser vi festkledte kvinner hvorav noen i bunad. Halden historiske Samlinger.

På 100-årsdagen for kampene på Berby ble det den 12. september 1908 avduket en 6,5 meter høy granittbauta på Berby. Bautastenen ble hentet fra et av granittbruddene på Berbys grunn. Kostnaden for bautastenen var kr. 300,-.

En komite bestående av sogneprest Sørlie, lensmann Knudsen, lærer Raustøl, fullmektig Mads Golden sammen med Forsvarsforeningen hadde skaffet penger til bautastenen.

Ved høytideligheten holdt kaptein Lyche festtalen, og deretter ble bautastenen avduket og Forsvarsforeningens sekretær premierløytnant Tvete overlevert til Idd kommune ved ordfører A. H. Vigen.

Til stede ved avdukingen var Idd herredsstyre, en kaptein og en underoffiser og en menig fra de daværende avdelingene (1908) som var opprettet som erstatning for de avdelingene som deltok i kampene i 1808. Også Brigadens musikkorps deltok i arrangementet – og skolebarn med norske flagg.

Bautaen er plassert ved Berbyelva (eller Enningdalselva) ved innkjøringa til Berby herregård.

Bautastenen på Berby ligger vakkert til ved Berbyelva. I flomsituasjoner ligger stedet under vann.  Foto: Svein Norheim

Bautastenen på Berby ligger vakkert til ved Berbyelva. I flomsituasjoner ligger stedet under vann.
Foto: Svein Norheim

På bautastenens forside er hogd inn følgende tekst:

Berby

12. Septbr.

1808

Grenaderbataljonen af Bergenhusiske

Nationale Infanteriregiment,

Norsk Jægerkorps,

Bautastenen på Berby - inskripsjonen. Foto: Svein Norheim

Bautastenen på Berby – inskripsjonen. Foto: Svein Norheim

Søndenfjeldske gevorbne Infanteriregiment

og

Nordenfjeldske gevorbne Infanteriregiment

seirede her

i kamp for

fedrelandet.

På baksida er hogd inn:

Reist

12. Septbr.

1908.

Kampene ved Berby førte til tap av menneskeliv på begge sider:

Norske tap: 8 døde og 25 sårede og fangne.

Svenske tap: 48 døde og sårede.

Jakob Vassbotn (1783 – 1860) fra Volda ble sendt til krigen ved svenskegrensa skrev en slags dagbok og reiseskildring fra sine opplevelser «Erindringer fra Krigsaarene 1808 – 1814» (1982) (se publikasjonen «… en förbannad historia. Kampene på Berby og krigen 1808» (Idd og Enningdalen historielag i samarbeide med Halden historiske Samlinger og Økomuseum Grenseland (2008)). Etter kampene var avsluttet beskriver Vassbotn situasjonen slik:

«Alle laa paa Marken indtil den svenske Armeie var bort reiste, da formede vi Kiæde, og marsserede tilbake og lede efter all som forfdervet skudte.»

«Og til sammen som faldt i Slaget var 9 Personer; alle vore Tømmer Mænd maatte giøre Kiiste til dem alle, og Dagen efter blev alle begravede med megen høi Stas. Alle deres Kiister var malet sorte, med Blomster straaet paa Veien hvor de bar de hen til Graven. Og alle 9 blev satte i en Grav saa lang, at ligesom det var en Seng, som de har sat Kartofler.»

Til v.: Jakob Vassbotn: Erindringer fra Krigsaarene 1808.1814. Til h.: «… en förbannad historia». Kampene på Berby og krigen 1808.

Til v.: Jakob Vassbotn: Erindringer fra Krigsaarene 1808.1814. Til h.: «… en förbannad historia». Kampene på Berby og krigen 1808.

Soldatene i 1808 var elendig utstyrt både med klær, mat og husly. Vassbotn beskriver det som «vondeliding». Høsten 1808 og vinteren 1809 var kald. Og etter måneder på reise bl.a. fra Volda og kampene var det så vidt klærne hang på kroppen. Undertøy fantes ikke, bukser og jakker var fillete og huden syntes igjennom, skoene hang knapt sammen og ble holdt sammen av taustumper, remmer og vier. Og så kom frostskadene. Av bataljonen på 187 mann ble 100 mann syke, og mange av disse døde!

Bautasten reist i Volda som minne fra krigen 1808. Foto: Krigsminnesmerker i Norge. CC 3.0

Bautasten reist i Volda som minne fra krigen 1808. Foto: Krigsminnesmerker i Norge. CC 3.0

Som vi ser er det noe ulike tall som oppgis på antall døde soldater i kampene på Berby. Jakob Vassbotn oppgir at disse ble begravet på Prestebakke – og fra andre kilder oppgis det at også de svenske soldatene ble gravlagt der. Ser vi på andre kilder kan det tyde på at antallet falne på norsk side kan være større – avhengig av hvordan de regnet «falt på Berby». Store skader «vondelidinger» kan ha ført til død i ettertid.
På Ørsta ved Holm kirke er det reist en bautasten med opplysninger som gjør at krigen rykker oss mye nærmere, og som med klare ord forteller oss at de som sloss i 1808 (og 1814) også kom fra helt andre kanter av landet:
«Minne um ørstingar i ufreden 1807 – 1814».

Tekst på metallplate:
Desse stridde ved Berby 12te September 1808.

Desse døydde av saar og vondeliding:
Knut I. Mork – Jon R. Fagerhol – Ola K. Sandvik – Martin T. Ose – Lars Opsal

Desse døydde ved Kongsvinger:
Knut K. Brekke – Martin A. Lystad – Paul A. Lystad

Desse døydde i Bergen:
Ola A. Lianes – Anders O. Opsal – Jon O. Øy

Bautasten ved Holm kirke i Ørsta. CC 3.0

Bautasten ved Holm kirke i Ørsta. CC 3.0

Desse kom att:
Anders V. Lystad – Anders F. Hagen – Arne P. Sætre – Paul O. Velle – Erik O. Øye – Arne T. Brunegote – Arne O. Øy – Ola O. Øy – Elling S. Aam – Knut K. Hovdenak – Jon A. Bjørdal – Hans J. Hamar – Ola S. Vik – Peder P. Sportstøl – Jon J. Brautaset – Arne I. Folstad – Jon J. Liadal – Mass O. Digernes – Martin S. Vinjevoll – Lars K. Sandvik – Ola J. Brautaset – Jon F. Hagen – Ola V. Lystad – Lars S. Digernes – Peder J. Vatne – Jon T. Brunegote – Hans H. Fyldal – Knut O. Øy – Samund J. Bjørdal – Martin E. Engeset – Elling K. Brautaset – Peder J. Rebbestad – Mass H. Fyldal – Gulik G. Ytrehovde – Ola I. Mork – Sjur J. Haugen – Jens Engeset – Lars J. Hovde – Ola F. Indrehovde – Lars Brautaset – Lars S. Vik – Peder N. Brudevoll

Underoffiserar: Ivar J. Folstad – Jon I. Folstad – Anders N. Brekke – Paul N. Brekke – Anders J. Velle

Tamburar: Peder A. Moe – Elias H. Velle

I Volda er det det også reist en bautasten som hedret de soldatene som deltok i krigen 1808 – 1814.

På kobberplata som forteller om disse soldatene står følgende (redigert):

Bautasten på kirkegården i Volda. Foto: Krigsminnesmerker i Norge

Bautasten på kirkegården i Volda. Foto: Krigsminnesmerker i Norge

Minne um voldingar i krigen 1807-1814 11 falne ved Berby 12 september 1808 og dei som kom att.

Fallene ved Berby 12 september 1808: Grenader Ola H. Vassbakken, Grenader Jon Braut, Grenader Sjur O. Engaberg.

 Desse døyde av sår og vondliding: Grenader tambur Lars P. Bjørkeda,l Grenader Ola O. Solid, Soldat Svein O. Kile, Jon Krumsvik, Elling Aamelfot, Peder J. Folkestad

Frå kampene på Berby. En av Andreas Blochs illustrasjoner gjengitt i H. Angells bok:«Syv-Aars Krigen for 17de Mai 1807-1814».

Frå kampene på Berby. En av Andreas Blochs illustrasjoner gjengitt i H. Angells bok:«Syv-Aars Krigen for 17de Mai 1807-1814».

Desse kom att : Aber O. Engset, Jakob R. Vassbotten, Frans H. Vassbakken, Jon K. Steinsvik, Jon Ulvestad, Knut Haavik, Jon Ervik, Jacob N. Nes, Anders Finset Hagen, Hans Ulvestad, Samund O. Drivklep, Elling H. Reite, Anders H. Reite, Anders K. Aurstad, Lars Elias Engset, Lars O. Langvaten, Ottar O. Engjarberg, Hans O. Sunndal, Nils P. Nørekalvatn, Sjur P. Nørekalvatn, Jon P. Nørekalvatn, Samund P. Haavik. Jakob H. Ytrehøydal, Ander E. Høydalsvik

 + 1812: Anders Vikestrand, Daniel l. Bjørneset, Halvar O. Fylsvik, Anders Bjørneset, Lars O. Kile, Ola Bjørneset, Knut Kile, Bjørkedal, Hans Mek Reite, Mats Sørlid, Klemet Kongsvold, Johannes Folkestad, Gamal Løndal, Peder A. Steinsvik, Gulik Morstøyl, Hans Inselset, Henrik Bøvik, Arne Lyngnes, Knut E. Reite Rasmuss K. Heltne, Ander K. Ullaland, Ola P. Rotevatn, Korporal Ander P. Halkjelsvik, Ola Aursnes.

Desse paa kanonbaaterne Elias Ulvestad, Gunnar Aamelfot, Amund H. Høydal.

Litteratur:

  • Eriln Børke (1981): Minnesmerke i Halden og på Fredriksten
  • Jakob Vassbotn (1982): Erindringer fra Krigsaarene 1808 – 1814
  • «… en förbannad historia. Kampene ved Berby og krigen 1808» (2008)
  • Henrik Angell (1914): Syv Aars-Krigen for 17de Mai 1807-1814
  • Olaf Forstrøm (1915): Fredrikshald i 250 Aar
  • Harald Bakke (1915); Id Herred
  • Smaalenenes Amtstidende: nr. 109 1908

Nettadresser:

Forsvarets museer; Krigsminnesmerker i Norge: www.forsvaret.no/om-forsvaret/kultur/museer/Sider/museer.aspx

http://www.digitaltmuseum.se/things/bauta-over-yvringers-innsats-1807-1814/FMU-KM/FMU.301594?name=1807&search_context=1&count=40&pos=23

http://kulturminneatlas.avinet.no/object/dbarticle_preview.aspx?id=696

You have to be logged in .