General Johan Andreas Cornelius von Ohme

Johan Andreas Cornelius von Ohme. Halden historiske Samlinger har I sine samlinger en nesten komplett rekke av portretter av Fredriksten festnings kommandanter.

Johan Andreas Cornelius von Ohme. Halden historiske Samlinger har I sine samlinger en nesten komplett rekke av portretter av Fredriksten festnings kommandanter.

Ohme var født I 1746 I Holstein – den gang en del av Danmark. Gikk inn i militær tjeneste som artillerikadett i 1764. Året etter ble han fenrik, 1. Second løytnant i 1773. Norge kom han ved det 14. artillerikompani i Trondheim i som premierløytnant allerede måneden etter. Deretter fulgte en rask løpebane i skiftet mellom Danmark og Norge. Kaptein i 1788, kommandør i 1804, oberst og sjef for artillerikompaniet i 1809. Etter søknad avgått i 1809 og satt som «oberst á la suite « av infanteriet. Han ble interims-kommandant på Akershus samme år. Og fra 13. februar 1810 kommandant på Fredriksten festning – 64 år gammel. På Fredriksten ble han til august 1814.

Bauta over general Ohme. Foto: Svein Norheim

Bauta over general Ohme. Foto: Svein Norheim

Etter Fredriksten ble overtatt av de svenske styrkene 16. august 1814, flyttet Ohme ut av festningen og bodde en tid i byen. Ohme nektet å åpne festningen for de svenske styrkene etter at våpenhvilen var inngått som følge av Mossekonvensjonen. Han erklærte seg syk og overlot kommandoen til sin nestkommanderende generalmajor J. D. F. Petersen som da måtte stå for overleveringen til de svenske styrkene. Ohme skal ha sverget på aldri siden å sette sin fot på Fredriksten festning. Derimot kunne han godt ta i mot utnevnelsen til å bli kommandant på Fredrikstad festning (!) der han tiltrådte 5. mai 1815 og satt til sin død 5. mars 1818.

På direksjonsmøte i Foreningen Haldens Minder 1. oktober 1904 ble det besluttet følgende:

«Man er enige om at bautaen over kommandant Ohme bør reises i løpet av vinteren på trekanten mellom Generalveien og kommandantens gårdsvei for et beløp av kr 300,00 hvis medlemmene tillater det».

Medlemmene hadde tydeligvis ikke noe mot dette forslaget for bautaen ble avslørt i 1905 med følgende inskripsjon:

Johan Andreas v. Ohme. Kommandant paa Fredriksten 1814.

Ohmes bauta på kirkegården i Gamlebyen i Fredrikstad.  Foto: Forsvarets museer, Krigsminnesmerker i Norge

Ohmes bauta på kirkegården i Gamlebyen i Fredrikstad.
Foto: Forsvarets museer, Krigsminnesmerker i Norge

I denne sammenhengen bør det også nevnes at også general Ohme har fått sitt navn knyttet til et sted i byen. «Ohmes plass» er i dag et veikryss på byens sørside mellom bybrua – Iddeveien – Kirkegata – Olav Vs gate, men som tidligere var et fint byrom ved Immanuels kirke i fronten mot Fredriksten festning.

Ohme er begravet på kirkegården i Gamlebyen i Fredrikstad.

Litteratur:

Erling Børke (1981): minnesmerker i Halden og på Fredriksten.

O. Forstrøm (1915): Fredrikshald i 250 Aar.

http://digitaltmuseum.no/things/bauta-over-general-ohme/FMU-KM/FMU.300530

https://lokalhistoriewiki.no/index.php/Johan_Andreas_Cornelius_Ohme

 

You have to be logged in .