Fredriksten festning i Halden

Fredriksten festning 2008. Foto: Idrose, Flickr CC

Fredriksten festning 2008. Foto: Idrose, Flickr CC

Forhåpningens år 1814 med Eidsvoldforsamlingen, egen norsk konge og norsk grunnlov ga en ny stemning i landet. Men det varte ikke lenge. Sommeren 1814 var det tydelig at kronprins Carl Johan og svenskene ville sette makt bak sine krav. Her var det en ubetinget forventning om at Kielfredens løfte om Norge som erstatning for tapet av Finland og som betaling for innsatsen i kampen mot Napoleon, skulle oppfylles.

Halden og Fredriksten måtte ta støyten som så mange ganger før. Det svenske svaret på nordmennenes frihetsideer var et angrep på Norge og Hvaler 26. juli og etterfulgt av en nesten to ukers beleiring av Fredriksten i begynnelsen av august 1814.

De svenske troppene etablerte kanonbatterier på Glenne og Sauøa og bombarderte festningen. Mange av bombene falt ned i byen og flere av husene ble satt i brann. Ved to tidligere krigshandlinger var byen brent – i 1659 og 1716 – så dette var ingen ny situasjon for haldenserne. Og general Ohme som ledet forsvaret av Fredriksten, nektet å gi opp!

Fasiten kjenner vi – forhandlingene i Moss førte til en våpenstillstand som ble undertegnet 14. august. Dagen etter ble Fredriksten festnings porter åpnet for de svenske troppene. De norske forsvarerne marsjerte ut med sine våpen «under vaiende faner og klingende spill». Fredriksten festning var ikke erobret – denne gangen heller.

De svenske troppene satt på Fredriksten fram til april 1815. I mellomtida hadde de saumfart festningen etter troféer. Og det fant de! Norske erobringer fra et utall kamper og raid på svensk side hadde medført at mange krigstroféer – faner, flagg og våpen. Disse ble tatt av svenskene og ført til Gamla Stan i Stockholm. Også norske faner og ikke minst Fredriksten festnings flagg ble tatt med til Stockholm.

De svenske krigstroféene ble stilt ut i Ridderholmskyrkan i Gamla Stan, så også med bl.a. Fredriksten festnings flagg. Festningsflagget ble gitt tilbake til Norge og Fredriksten i 1962 og forvaltes av Halden historiske Samlinger. Nå i 2014 blir fem av de norske fanene tilbakeført (langtidsdeponert) til Halden historiske Samlinger og blir stilt ut i Krigshistorisk Museum i Østre kurtine på Fredriksten festning. Utstillingen åpner 14. mai.

You have to be logged in .