Fredrikstad Festning og svenskenes angrep

Fredrikstad Festning kart fra 1700-tallet

Fredrikstad Festning, kart fra 1700-tallet

Angrepet på Fredrikstad den 3. og 4. august var en av de viktigste militære hendelsene under krigen i 1814.

Sent på kvelden den 3. august begynte svenske kanonbåter i Østerelva sitt bombardement av festningen. Ilden ble besvart, men forsvarerne på festningsvollene hadde vanskeligheter med å få senket kanonene nok til å treffe båtene. Ilden ble innstilt om natten, men startet opp igjen kl 4 om morgenen den 4. august. Da hadde svenskene også satt opp kanonbatteriet på Kråkerøy som sendte granater og kuler inn i byen. Etter et par timers bombardement, heiste festningen det hvite parlamentærflagget.
Etter en rask forhandling kapitulerte festningen og dens kommandant, Niels Christian Hals.

Les mer om Fredrikstad Festning (Gamlebyen) historie og hva som skjer der idag  på Forsvarsbyggs nettsider

You have to be logged in .