Den ukjente soldats grav på Killingrød i Enningdalen

Ryddingen er ferdig og ryddegjengen er sliten. Foto: Elisabeth Simensen. 21.08 - 2005

Ryddingen er ferdig og ryddegjengen er sliten. Foto: Elisabeth Simensen. 21.08 – 2005

Av Svein Norheim

Under gården Gribsrød i Enningdalen var det et sammenstøt 29. april 1808. I denne lille bataljen døde det en svensk soldat som ble begravet i skogen sør for gården Killingrød. Grava ligger på vestsida av veien mot Skauskroken midt i bakken opp mot Gribsrød.

På stedet står det en meterhøy granittsten hogd i lignende form som gravstøtta over Svend Asmundsen Spielgårdsvigen. På stenen er innhogd følgende tekst:

  Bautastenen. Foto: Svein Norheim

Bautastenen. Foto: Svein Norheim

En mand af Sveriges tapre hær

Paa ærens mark er segnet.

Af nordmænd her han fældet er,

Hans grav af nordmænd hægnet.

29. april 1808

Det var kaptein Henrik August Angell som rundt 1900 tok initiativet til å reise et minnesmerke i tre med samme form som gravminnet over Spielgaardsvigen på Prestebakke kirkegård. Tradisjonen forteller at på det tidspunktet som Angell lette opp grava, var den døde soldaten gravlagt så grunt at man kunne se uniformsklærne stikke opp av bakken. Ved reisinga av minnesmerket inviterte Angell befolkningen i Enningdalen, og ungdommen kastet sammen en stenrøs over grava.

På gravminnet var det hogd inn en inskripsjon som var en omskrivelse av minneskriften over Spielgaardsvigen.

Infotavle. Foto: Svein Norheim

Infotavle. Foto: Svein Norheim

Gravstedet forfalt og på initiativ av journalist Jon Inge Valestrand (som også tok initiativet til å reise nytt kors på Svenskegravene på Gjeddelund) ble det 10. juni 1958 reist en granittstøtte på denne graven over den ukjente svenske soldaten. Granittstøtta ble hogd av stenhogger Erik Johnsen i Osdalen og flere var med på spleiselaget. Innvielsen ble gjort med bl.a. den svenske konsulen i Halden, viseordfører og sogneprest med flere til stede.

I 2008 fikk Prestebakke 4H seniorgruppa penger fra aksjonen «Rydd et kulturminne» til vedlikehold av gravplassen. I dag er tida inne igjen for å gjøre et nytt løft for denne krigsgraven.

Litteratur:

Olav Børke (1981), https://www.miljolare.no/aktiviteter/kulturminner/rydding/resultater/?a_id=654230

You have to be logged in .