'Svenskenes angrep'

Isegran Fort manglet skyts da angrepet kom

I juli 1814 skulle Isegran Fort vokte Fredrikstad Festning mot Kråkerøy og kunne beskyte angrep opp de to elveløpene. Det befant seg kun tre mindre kanoner på fortet da svenskene angrep. De større kanonene var sendt til Sandesund tidligere på sommeren for å etablere kanonbatterier der. Kildene tyder på at skytset på Isegran ikke en…

Les mer →

Kongsten fort og beskytning av svenske kanonbåter

Fortet på klippen ca. 500 meter øst for festningsbyen i Fredrikstad deltok aktivt i forsvaret den 3. og 4. august i 1814. Det lå gunstig til for å beskyte kanonbåtene som angrep den 3. august. Ildgivningen fra fortet var sannsynligvis den som ga størst problemer for de svenske angriperne og én kanonbåt skal ha blitt…

Les mer →

Fredrikstad Festning og svenskenes angrep

Angrepet på Fredrikstad den 3. og 4. august var en av de viktigste militære hendelsene under krigen i 1814. Sent på kvelden den 3. august begynte svenske kanonbåter i Østerelva sitt bombardement av festningen. Ilden ble besvart, men forsvarerne på festningsvollene hadde vanskeligheter med å få senket kanonene nok til å treffe båtene. Ilden ble…

Les mer →