'museum'

Narvestad gård og dragonkvarter

Gården Narvestad i Eidsberg er en relativt stor gård både etter nåtidas mål og historisk sett. Med rikelig og godt arrondert dyrkingsjord, kverner og sager var dette en attraktiv eiendom. Størrelsen tilsa at den var skattet som helgård før 1836, og allerede i 1636 var den utlagt som ryttergård. Det ville i praksis si at…

Les mer →

Kanonkule fra Borgarsyssel Museums samlinger

Kanonkula i en trestokk hevdes å stamme fra feiden mellom Norge og Sverige i 1814 og tilhører Borgarsyssel Museums samlinger.  

Les mer →