'Langnes skanse'

Skansen på Ende i Enningdalen

Av Svein Norheim; Halden historiske Samlinger Krigsåra 1807-1814 var dramatiske for den norske grensebefolkningen. Etter at engelskmennene hadde tatt den dansk-norske flåten i København i 1807, blokkerte engelskmennene norske havner vi fikk krigserklæring med Sverige. I grensetraktene var det konstant vakt langs riksgrensa og de viktige innfartsveiene. Vaktstyrken skal ha vært plassert på Store Holm…

Les mer →

Slaget ved Langnes skanse

Klikk i videovinduet over for å spille av film om slaget ved Langnes skanse. 9.august 1814 sto slaget mellom en underlegen norsk styrke på omkring 2000 mann mot 3000 svenske soldater, som både var bedre utstyrt og bedre trent. Under det norske felttoget, kalt Kattekrigen, dominerte svenskene hele tiden. Etter at Fredrikstad festning måtte overgi seg, forsøkte…

Les mer →