'Indre'

Jubileumssøyle fra 1914

Skrevet av Randa Arntzen En 2,5 meter høy søyle laget i bemalt tre, satt sammen av 31 deler, tilhørende Trøgstad bygdemuseum. Laget til 100 års grunnlovsjubileet i 1914. Ukjent bestiller, ukjent produksjonssted, ukjent utstillingssted under grunnlovsfeiringen 1914, ukjent historikk etter grunnlovsfeiringen 1914. Søylens oppbygning Søylen består av i alt 31 ringer som er tredd ned…

Les mer →

Minner fra krigen 1814

Skrevet av: Tor Ulsnæs Krigshandlingene i 1814 var kortvarige, men de som deltok satt gjerne igjen med sterke minner og mange var nok det vi i dag kaller traumatiserte etter sine opplevelser. Det finnes en del historier som ble nedskrevet en stund etter krigen, basert på hva foreldre og besteforeldre hadde fortalt. Soldatene som kjempet i…

Les mer →

Ørje bro

Som en del av krigshandlingene frem mot 1814 krysser den svenske 3. brigade, ledet av oberst Cederstrøm grensen fra Töcksmark, etablerer seg ved Ørje bro og sprer seg utover hele «Ørjesjøens» østre bredde hvorpå svenskene flere steder anla forskansninger og forhugninger. På den måten blir en ny frontlinje etablert fra sørøst for Kongsvinger, bak Haldenvassdraget…

Les mer →

Spydeberg prestegård og fredsforhandlingene

Mens de norske troppene forflyttet seg til Langnes i Askim og på Bowimsida i Spydeberg etter retretten fra Rakkestad, tok Christian Frederik hovedkvarter på Spydeberg prestegård fra den 6. til 9. august. I prestegården bodde sogneprest Vincent Stoltenberg med prestefrue Karen Elisabeth  Thoresen. Det samlede antall militært personell og rådgivere kongen hadde med seg da…

Les mer →

Trefningen ved Rakkestad kirke

Etter at Fredrikstad festning falt 4.august trakk de norske styrkene seg tilbake fra Veden i Halden gjennom Degernes og fra Skjeberg opp forbi Sikkeland til Rakkestad. Styrkene ble samlet ved Rakkestad kirke der kong Christian Frederik planla å møte svenskene. Butenschøn og Stabell ble beordret til å bli stående ved Bodal og Bjørnstad for å…

Les mer →

Slaget ved Langnes skanse

Klikk i videovinduet over for å spille av film om slaget ved Langnes skanse. 9.august 1814 sto slaget mellom en underlegen norsk styrke på omkring 2000 mann mot 3000 svenske soldater, som både var bedre utstyrt og bedre trent. Under det norske felttoget, kalt Kattekrigen, dominerte svenskene hele tiden. Etter at Fredrikstad festning måtte overgi seg, forsøkte…

Les mer →

Narvestad gård og dragonkvarter

Gården Narvestad i Eidsberg er en relativt stor gård både etter nåtidas mål og historisk sett. Med rikelig og godt arrondert dyrkingsjord, kverner og sager var dette en attraktiv eiendom. Størrelsen tilsa at den var skattet som helgård før 1836, og allerede i 1636 var den utlagt som ryttergård. Det ville i praksis si at…

Les mer →

Høysetetavle fra Trøgstad

Høysetetavle, 1814, Rud eller Sæter i Båstad, Trøgstad. Foto: John Charles Jensen / Østfold fylkes billedarkiv. Høyde 182 bredde 145. Proveniens: Eierens far, dr. Kalsnes, var lege i Trøgstad og skal ha kjøpt tavlen på auksjon. Snekkerarbeid: 1 felt, brede rammer. På den øvre del av rammen er det festet et særlig fint, profilert toppstykke….

Les mer →

Frihetsstøtta på Ørje i Marker

Frihetsstøtta på Ørje i Marker er et minnesmerke over grunnloven og unionen med Sverige i 1814. Støtta er av kleberstein fra bruddet på Solerød i Marker. Den er plassert ved veikrysset mellom Storgata og Haldenveien på Ørje. Støtta ble reist i 1834 etter initiativ av kanalbygger Engebret Soot med flere, til minne om friheten som…

Les mer →