'Hvaler'

Den optiske kysttelegrafen på Skjelsbuveten

Hvordan løste man problemet med å kommunisere over store avstander i tidligere tider, før telegraf og radio var oppfunnet?  Var det i det hele tatt mulig å skape en slik teknologi? Det finnes noen kjente forsøk, ett av dem var den optiske kysttelegrafen som ble utbygd fra Hvaler til Namsos fra 1809 og framover. Det…

Les mer →

Rødsbrygga på Søndre Sandøy

«Forklædt som Matros ilede Christian Frederik, ledsaget af to ligeledes forklædte Officerer, paa et aabent Fartøi over fra Fladstrand til Norge, og landsteg i Morgengryet den 21de Mai 1813 paa Hvalerøerne, en Klynge af Klipper lidt utenfor Mundingen av Kristianiafjorden. Det var en ret fantastisk smuk Begyndelse paa det Eventyr, Prinsens Liv i Norge er…

Les mer →

Prinsebakken ved Skjærhalden

Ved Skjærhalden på Kirkeøy, Hvaler, er det en veistump som kalles for Prinsebakken. Opprinnelig var dette et navn som gikk på folkemunne, men etter hvert har det blitt det offisielle navnet. Det sies at veistumpen fikk navnet Prinsebakken fordi prins Christian Frederik satte seg ned og hvilte der etter at han dro fra Søndre Sandøy…

Les mer →