'Halden'

Svenskegravene på Gjeddelund, Enningdalen

Av Svein Norheim I februar 1808 bryter krigen med Sverige ut. De svenske troppene sto oppmarsjert langs den norske grensa, og i Halden-distriktet måtte man nok en gang være grensevakt. I mai-måned marsjerte de svenske styrkene over grensa og 1. brigade rykket inn i Enningdalen og forskanset seg i tre stillinger ved Prestebakke. Den norske…

Les mer →

Svend Asmundsen Spielgaardsvigen

Av: Svein Norheim Svend Asmundsen Spielgaardsvigen var med løytnant Spørcks frivillige korps «Kristian Augusts jægere» på omtrent 100 landvernsmenn og bønder og 20 skarpskyttere på rekognosering øst for Ørsjøen 9. mai 1808. De var sendt ut av oberstløytnant Juul på Fredriksten festning. Ved Gjeddelund gikk de på en svensk feltvakt og drev disse tilbake mot…

Les mer →

Zacharias Rasmussen Mellebye

ZACHARIAS RASMUSSEN MELLEBYE (1781-1854) Eidsvollsmann som representerte det militæret  og som hadde bosted i Østfold. Parti: Selvstendighetspartiet Fylke: Hedmark Yrke: Kommandérsersjant, gårdbruker Nasjonalitet: Norsk Alder i 1814: 31 år gammel Valgdistrikt: Akerhuiske skarpskytterregiment Mellebye drev familiens gård i Skjeberg og ble valgt til riksforsamlingen som representant for Akershusiske skarpskytterregiment. Her skal han ha sluttet seg…

Les mer →

Skansen ved Vedenvadet

Av Svein Norheim Vadet på Veden i Tistedalen var fra gammel tid det viktigste krysningsstedet over elven Tista. Allerede under Karl XIIs angrep i 1716 ble det anlagt infanteriskanse og en redutt her på nordsida av elva. Disse skansene lå mer eller mindre intakte fram til det svenske angrepet på Halden i 1814. Kaptein Johan…

Les mer →

Batteriet på Glenne

  Av Svein Norheim I dagene mellom 2. – 16. august 1814 var Fredriksten beleiret av Carl Johans krigsvante tropper. Visstnok marsjerte det 5-6000 mann inn over Enningdalen de siste dagene i juli. For å knekke den norske motstanden ledet av General Johan Andreas Cornelius Ohme på Fredriksten, anla de svenske styrkene flere kanonbatterier. 13….

Les mer →

Batteriet på Sauøa

Av Svein Norheim Under beleiringen av Fredriksten festning i augustdagene 1814, fikk Sauøa en viktig strategisk posisjon. Fra midten av 1600-tallet hadde det vært skanseverk på Sauøa, men da som en del av forsvaret av byen. Allerede 4. august ble den svenske bombarderprammen plassert i Bjørnehullet på Sauøa. Denne kastet brannbomber inn i selve byen…

Les mer →

Kampene på Berby 12. september 1808

Av Svein Norheim På høsten 1808 ligger den norske hovedstyrken i området Prestebakke – Berby. De svenske styrkene hadde gjenerobret Prestebakke, men siden forlatt området. Nå rykker de inn fra vest og sør for å rekognosere. Svenskene har i alt 1400 mann, de fleste uøvde fordi store styrker er sendt til Finland. Først faller den…

Les mer →

Affæren på Prestebakke 10. juni 1808 – » … en förbannad historia»

  Av Svein Norheim Som vanlig, er kampene i Norge avledende manøver for å binde styrkene i denne regionen slik at de ikke kan settes inn i de viktigere kampsonene lenger sør. En svensk styrke på omkring 1400 mann ligger ved den norske grensa. Den sentrale planen er at en felles svensk-britisk styrke skal angripe…

Les mer →

Svinesund

Den norske grensevakten under major Butenschøn hadde besatt norsk side av Svinesund, disse ble trukket tilbake den 1. august fordi de var redd for å bli avskåret. De første svenskene krysset Svinesund den 1. august, og neste dag etablerte de en pongtongbro over sundet. Deretter gikk hele den svenske hovedstyrken over Svinesund, og etablerte en…

Les mer →

Idd kirke

Om kvelden 31. juli ble det meldt om svenske tropper ved Idd kirke. Det slås alarm på Fredriksten. Svenskene legger igjen en sikringsstyrke mot festningen, mens hovedstyrken fortsetter mot Tistedalen.  

Les mer →

Enningdalen

Grensen sør for Halden var bevoktet av små norske avdelinger under ledelse av kaptein Spørck. De første svenske avdelingene krysset grensen ved Kornsjø den 29 juli, og neste dag fulgte hovedstyrken under ledelse av feltmarskalk von Essen etter inn i Enningdalen. Den svenske styrken utgjorde ca 5000 mann, og de norske vaktavdelingene ble raskt presset…

Les mer →

Fredriksten festning i Halden

Forhåpningens år 1814 med Eidsvoldforsamlingen, egen norsk konge og norsk grunnlov ga en ny stemning i landet. Men det varte ikke lenge. Sommeren 1814 var det tydelig at kronprins Carl Johan og svenskene ville sette makt bak sine krav. Her var det en ubetinget forventning om at Kielfredens løfte om Norge som erstatning for tapet…

Les mer →

Slaget ved Ingedal

1.august 1814 sto den tyskfødte majoren og kommandøren Peter Heinrich Butenschön med noen av sine menn fra Det Norske Jægerkorps ved Svinesund.  Han fikk høre at en stor del av den svenske landstyrken var på vei mot Tistedalen, og han ville hindre svenskene fra å avskjære han og hans menn. Etter anbefaling fra generalløytnant Staffeldt…

Les mer →

Eskeviken

Eskeviken, fra boken Halden – festningen og byen. Originalt xylografi fra Skilling-Magazin 1869. Under krigshandlingene i august 1814 gikk det tidvis hardt utover Halden og dens befolkning. Det ble skutt fra kanonbåter i Sauøysundet opp mot festningen, og derfra ble skytingen besvart. Flere av kulene falt ned i byen og førte til ildspåsettelser. Brannmannskapet og…

Les mer →

Rød Herregård

Rød Herregård er en innholdsrik kulturperle, med over 300 års historie. Den var eid og bebodd av familiene Tank og Anker fra 1733 til 1961, da anlegget ble stiftelse og museum. Hovedbygningen vises med sitt autentiske innbo som møbler, kunst, jakttrofeer og en stor våpensamling. Rød Herregård var en viktig lokal og nasjonal arena, med…

Les mer →

Carsten Tank

Carsten Tank (1766 – 1832) på Rød, var godseier, forretningsmann og rikspolitiker. Han var aktiv på mange ulike arenaer i regjeringen, på Stortinget, på sentrale møter og i kulissene.  Han deltok på notabelmøtet på Eidsvoll 16. februar 1814 og ble medlem i Christian Frederiks regjering i mars 1814 som en av to ledere i Finansdepartementet. Tank…

Les mer →

Peter Ulrik Magnus Hount

PETER ULRIK MAGNUS HOUNT (1769-1815) Eidsvollsmann som ble valgt som representant for by-og land fra Østfold. Parti: Selvstendighetspartiet Fylke: Østfold Yrke: Prost Nasjonalitet: Norsk Alder i 1814: 45 år gammel Valgdistrikt: Smaalenes amt Etter noen år i København kom den nyutdannede presten Peter Hount i 1797 til Voss som ny residerende kapellan. Yrkesvalget var kanskje…

Les mer →

Ole Svendsen Illerød

OLE SVENDSEN ILLERØD (1784-1872) Eidsvollsmann som representerte et militæret og som hadde bosted i Østfold. Parti: Selvstendighetspartiet Fylke: Østfold Yrke: Musketér og bonde Nasjonalitet: Norsk Alder i 1814: 30 år gammel Valgdistrikt: Søndenfjeldske infateriregiment Ole Svendsen Illerød (1784-1872) vokste opp på gården Iglerød i Aremark. Han hadde seks søsken, og foreldrene var Svend Amundsen Strøm…

Les mer →

Carl Adolph Dahl

CARL ADOLPH DAHL (1769-1819) Eidsvollsmann som ble valgt som representant for by-og land fra Østfold. Parti: Fri/Ukjent Fylke: Østfold Yrke: Byskriver Nasjonalitet: Norsk Alder i 1814: 45 år gammel Valgdistrikt: Fredrikshald Juristen Dahl var byskriver i Fredrikshald og nøt stor respekt for sin innsats i krigen mot Sverige (1808-09). Han hadde kontakter langt inn i…

Les mer →

John Hansen Sørbrøden (1775-1857)

Eidsvollsmann som ble valgt som by- og landrepresentant for Østfold. Parti: Selvstendighetspartiet Fylke: Østfold Yrke: Gårdbruker Nasjonalitet: Norsk Alder i 1814: 39 år gammel Valgdistrikt: Smaalenes amt Sørbrøden-slekten stammet fra Båhuslen, men da området ble innlemmet i Sverige i 1658 valgte familien å flytte til Berg i Østfold. Her fikk de tildelt kongsgården Sørbrøden og…

Les mer →