'Halden'

Georg Adlersparre (1750 – 1835)

En av de mest myteomspunnede personer i Sverige tidlig 1800-tall var Georg Adlersparre. Han var en av de sentrale personene bak revolusjonen i Sverige i 1809 da kong Gustav IV ble avsatt ved et statskupp. Han var også en av personene bak valget av prisn Christian August som kronprins i Sverige i 1810. Georg Adlersparre…

Les mer →

Brostrup Müller Schnitler (1776 – 1839)

Av Svein Norheim; Halden historiske Samlinger Brostrup Müller Schnitler var på Fredriksten festning under beleiringen i august 1814. Schnitler må ha vært en mann med en spesiell karakter og han kom i konflikt med kommandanten om ulike disposisjoner. Schnitler tok et spesielt initiativ under utmarsjen 16. august 1814 – som skapte visse komplikasjoner i forhold…

Les mer →

Bru over Svinesund

Av Svein Norheim; Halden historiske Samlinger Bru over Svinesund har vært en drøm gjennom flere århundrer. I en krigssituasjon lettet dette kommunikasjonen, transporten, for den angripende fienden, samtidig som man sperret inn- og utseilingen til Halden og Fredriksten. Men den første dokumenterte brua over «Svinesundet» ble bygget av de norske militære styrkene. Siden har det…

Les mer →

Sjøbatteriet på Rødstangen

Av Svein Norheim; Halden historiske Samlinger Ett av de ukjente krigsminnene fra kampene i 1814 er kanonbatteriet på Rødstangen liggende ved Iddefjorden og med kontroll over innseilinga til Halden. Dette batteriet ble oppført på det som ble kalt Sververtangen i nærheten av Remmenbekkens utløp. Ordet sverver må vise til at her har det vært en…

Les mer →

Prestebakke skanse

Av Svein Norheim; Halden historiske Samlinger. Et av de mer anonyme forsvarsverker i Halden er Prestebakke skanse. Vi har ikke kunne finne denne omtalt i noen tilgjengelige skriftlige kilder. En kvalifisert antagelse er at den er bygd i forbindelse med krigstrusselen og /eller krigen 1807-1808. Det som imidlertid er litt merkelig er at den ikke…

Les mer →

Wilhelm Hansen – Stortingsmannen som ble nektet adgang

Av Jens Bakke Wilhelm Hansen var Haldens første stortingsmann. Valget foregikk i Immanuels kirke den 15. september 1814, og 7. oktober møtte han ved det overordentlige Stortingets åpning. Det ble et pinlig møte for vår representant. Med 74 mot 1 stemme ble Haldens stortingsmann nektet adgang. Det okkuperte Østfold Årsaken var krigen som hadde fart…

Les mer →

Henrik August Angell (1861 – 1922)

Svein Norheim; Halden historiske Samlinger Henrik August Angell må ha vært en av de markante personlighetene i Norge rundt forrige århundreskiftet. Sogning, ihuga landsmålsmann, militarist, frihetselskende, konservativ og nasjonalist – i dagens ordspråk ville han kanskje hatt et visst brunskjær i den politiske fargeskalaen. Skientusiast til tusen og han reiste landet rundt og opprettet skiskoler…

Les mer →

Andreas Bloch (1860 – 1917)

Svein Norheim; Halden historiske Samlinger Få mennesker har i så sterk grad som Andreas Schelven Schroeter Bloch preget våre synsbilder av krigen 1807-1814. Men som den oppmerksomme leseren vi er, så vil vi snart oppdage at signaturen A. Bloch står på et stort spekter av bilder – julekort med nisser og troll, postkort med vintermotiver…

Les mer →

Skansen på Ende i Enningdalen

Av Svein Norheim; Halden historiske Samlinger Krigsåra 1807-1814 var dramatiske for den norske grensebefolkningen. Etter at engelskmennene hadde tatt den dansk-norske flåten i København i 1807, blokkerte engelskmennene norske havner vi fikk krigserklæring med Sverige. I grensetraktene var det konstant vakt langs riksgrensa og de viktige innfartsveiene. Vaktstyrken skal ha vært plassert på Store Holm…

Les mer →

Johan Gunder Adler (1784 – 1852)

Av Svein Norheim; Halden historiske Samlinger Født i København og sønn av bøkkermester Adolf Adler og Ingeborg f. Lund. Studerte ved Københavns Universitet i 1803–1804. Under slaget om København i 1807 gjorde han tjeneste i Kongens Livjægerkorps. Arbeidet noen år i København som lærer, inntil han overtok stillingen som lektor og bestyrer av skolen «Christian…

Les mer →

Prins Christian Augusts Minde – Fredrikshalds lærde Skole

Skrevet av Svein Norheim I tillegg til at prins Christian August ga penger til underhold for Garnisonsskolen ga han i 1804 også av egne midler til skolens lokale. Han medvirket også til at kongen (Carl XIII) ga et årlig beløp på 800 rdlr. Det var sognepresten i Berg prost Peter Hount og tollkasserer i Fredrikshald…

Les mer →

Oleanes nedgravde kiste

Av Lillian Nyborg, Halden historiske Samlinger Oleane Andersdatter fra Ingedal giftet seg i februar 1814 med Gunder Jenssen, forpakter av Øberg gård på Idd. Med seg inn i ekteskapet hadde Oleane brudekisten sin. Som brudekister flest inneholdt den trolig sengetøy, duker, håndklær og noen egne klesplagg. Og kanskje noen smykker. Oleane og Gunders ekteskap fikk…

Les mer →

Johan Henrich Spørck (1778 – 1849)

Av Svein Norheim, Halden historiske Samlinger General Johan Henrich Spørck er en av de personer som har skrevet sitt navn inn i Haldens krigshistorie. I krigsforberedelsen i 1807 og kampene i 1808 var det spesielt angrepet på Prestebakke som ble stående i et heroisk lys. Men også hans ledelse av vaktholdet på Idd i 1813-1814…

Les mer →

Arild Christopher Huitfeldt (1769 – 1845)

Av Svein Norheim; Halden historiske Samlinger  Major Arild Huitfeldt ble omtalt som en av «heltene fra Prestebakke» etter innstasen i krigen med Sverige i 1808. Det sies at prins Christian August flere ganger omtalte ham for sin gode «konduite» (konduite: evne til skjønnsmessig å treffe en avgjørelse i en situasjon som ikke dekkes av reglementet)….

Les mer →

Andreas Samuel Krebs (1766 – 1818)

Av Svein Norheim, Halden historiske Samlinger Andreas Samuel Krebs er en av de personene som vi finner på krigsarenaen både i 1808 og 1814. Han var i kamp i 1808 i Høland, Rødenes og Berby. Og i 1814 var han med i kampene på Lier, Matrand og Skotterud i Kongsvinger-traktene. Født 10. mars 1766 i…

Les mer →

Christian August – Norges Ven

Da Christian August aksepterte tilbudet om å bli svensk kronprins etter at fredsavtalen var underskrevet 10. desember 1809, brøt han snart opp fra sitt hovedkvarter i Christiania. Som kommanderende general og sjef for regjeringskommisjonen brukte Prins Christian August Det Ankerske Palé som kontor fra 1807, sammen med regjeringskommisjonen. 30. desember tar han farvel med folket…

Les mer →

General Johan Andreas Cornelius von Ohme

Ohme var født I 1746 I Holstein – den gang en del av Danmark. Gikk inn i militær tjeneste som artillerikadett i 1764. Året etter ble han fenrik, 1. Second løytnant i 1773. Norge kom han ved det 14. artillerikompani i Trondheim i som premierløytnant allerede måneden etter. Deretter fulgte en rask løpebane i skiftet…

Les mer →

Minnesmerke over Prins Christian August – Fredriksten festning

Av Svein Norheim 10. mai 1803 ble prins Christian August utnevnt til kommandant på Fredriksten festning. Samtidig var han sjef for Det søndenfjeldske Regiment som hadde sin garnison på festningen. Prinsen bodde på Fredriksten i Den gamle kommandantboligen. I sin tid i Fredrikshald pleiet han omgang med byens overklasse og var medlem av Haldens Klub….

Les mer →

Skuddet ved Svinesund 29. juni 1808

Av Svein Norheim Hele grenseområdet både på norsk og svensk side var i beredskap fra 1807 – 1809. Det engelske bombardementet av København i august 1807, og tapet av den dansk-norske flåte, tvang Danmark inn på Napoleons side. Dette medførte også en krigstilstand med Sverige og krigen brøt ut våren 1808. En fredsavtale ble først…

Les mer →

Den ukjente soldats grav på Killingrød i Enningdalen

Av Svein Norheim Under gården Gribsrød i Enningdalen var det et sammenstøt 29. april 1808. I denne lille bataljen døde det en svensk soldat som ble begravet i skogen sør for gården Killingrød. Grava ligger på vestsida av veien mot Skauskroken midt i bakken opp mot Gribsrød. På stedet står det en meterhøy granittsten hogd…

Les mer →