'grunnloven'

Svend Asmundsen Spielgaardsvigen

Av: Svein Norheim Svend Asmundsen Spielgaardsvigen var med løytnant Spørcks frivillige korps «Kristian Augusts jægere» på omtrent 100 landvernsmenn og bønder og 20 skarpskyttere på rekognosering øst for Ørsjøen 9. mai 1808. De var sendt ut av oberstløytnant Juul på Fredriksten festning. Ved Gjeddelund gikk de på en svensk feltvakt og drev disse tilbake mot…

Les mer →

Skansen ved Vedenvadet

Av Svein Norheim Vadet på Veden i Tistedalen var fra gammel tid det viktigste krysningsstedet over elven Tista. Allerede under Karl XIIs angrep i 1716 ble det anlagt infanteriskanse og en redutt her på nordsida av elva. Disse skansene lå mer eller mindre intakte fram til det svenske angrepet på Halden i 1814. Kaptein Johan…

Les mer →

Le Royal Suédois – krigsfanger og desertører i svensk tjeneste 1813-1814

Av: Tor Ulsnæs Under beleiringen av Fredriksten, plasserte svenskene utenlandske vervede tropper i første linje. De skulle lede stormingen av festningen, da man mente nordmennene  fryktet disse spesielt mye. Den svenske historiker Gustaf Bjørlin skriver:»…hade Carl Johan hørt att norrmännen kände förfäran för regementet Royal Suédois, som hade rykte om sig att äta gräshoppar och annat…

Les mer →

Ørje bro

Som en del av krigshandlingene frem mot 1814 krysser den svenske 3. brigade, ledet av oberst Cederstrøm grensen fra Töcksmark, etablerer seg ved Ørje bro og sprer seg utover hele «Ørjesjøens» østre bredde hvorpå svenskene flere steder anla forskansninger og forhugninger. På den måten blir en ny frontlinje etablert fra sørøst for Kongsvinger, bak Haldenvassdraget…

Les mer →

Batteriet på Glenne

  Av Svein Norheim I dagene mellom 2. – 16. august 1814 var Fredriksten beleiret av Carl Johans krigsvante tropper. Visstnok marsjerte det 5-6000 mann inn over Enningdalen de siste dagene i juli. For å knekke den norske motstanden ledet av General Johan Andreas Cornelius Ohme på Fredriksten, anla de svenske styrkene flere kanonbatterier. 13….

Les mer →

Batteriet på Sauøa

Av Svein Norheim Under beleiringen av Fredriksten festning i augustdagene 1814, fikk Sauøa en viktig strategisk posisjon. Fra midten av 1600-tallet hadde det vært skanseverk på Sauøa, men da som en del av forsvaret av byen. Allerede 4. august ble den svenske bombarderprammen plassert i Bjørnehullet på Sauøa. Denne kastet brannbomber inn i selve byen…

Les mer →

Kampene på Berby 12. september 1808

Av Svein Norheim På høsten 1808 ligger den norske hovedstyrken i området Prestebakke – Berby. De svenske styrkene hadde gjenerobret Prestebakke, men siden forlatt området. Nå rykker de inn fra vest og sør for å rekognosere. Svenskene har i alt 1400 mann, de fleste uøvde fordi store styrker er sendt til Finland. Først faller den…

Les mer →

Affæren på Prestebakke 10. juni 1808 – » … en förbannad historia»

  Av Svein Norheim Som vanlig, er kampene i Norge avledende manøver for å binde styrkene i denne regionen slik at de ikke kan settes inn i de viktigere kampsonene lenger sør. En svensk styrke på omkring 1400 mann ligger ved den norske grensa. Den sentrale planen er at en felles svensk-britisk styrke skal angripe…

Les mer →

Rygge kirke

Rygge kirke har stått i sentrum for mange begivenheter helt fra da kirken ble bygd, ca. 1190. På bededagen i 1814 ble det valgt valgmenn i kirken. Disse kom senere sammen med andre valgmenn fra Smaalenene for å velge utsendinger til Eidsvoll. Også i Rygge kirke ble edsavleggelse gjennomført: Det ble sverget på å hevde…

Les mer →

Inngravert glass fra Eldøya, Larkollen

Larkollen og Eldøya var sentrale steder i 1814.  Larkollen hadde gode havner og det ble dannet en egen kystverkseksjon under ledelse av tollbetjenten. Et svensk angrep var fryktet, derfor var det viktig å skaffe opplysninger om fiendens bevegelser.  Et signalanlegg ble anlagt – en slags telegraflinje. Nærmere tusen norske soldater ble stasjonert i Larkollen og…

Les mer →

Værne kloster

Værne Kloster er en flott gård i Rygge med en lang historie. Johannitterne holdt til der fra ca. 1190 til 1532. Familien Sibbern eide gården fra 1730 til 1906. Valentin C.W. Sibbern ble valgt til eidsvollsmann i 1814 og representerte “Det Akershuske Ridende Jæger Corps”. Hans yngre bror Arild Sibbern deltok også ved forhandlingene på…

Les mer →

Svinesund

Den norske grensevakten under major Butenschøn hadde besatt norsk side av Svinesund, disse ble trukket tilbake den 1. august fordi de var redd for å bli avskåret. De første svenskene krysset Svinesund den 1. august, og neste dag etablerte de en pongtongbro over sundet. Deretter gikk hele den svenske hovedstyrken over Svinesund, og etablerte en…

Les mer →

Idd kirke

Om kvelden 31. juli ble det meldt om svenske tropper ved Idd kirke. Det slås alarm på Fredriksten. Svenskene legger igjen en sikringsstyrke mot festningen, mens hovedstyrken fortsetter mot Tistedalen.  

Les mer →

Enningdalen

Grensen sør for Halden var bevoktet av små norske avdelinger under ledelse av kaptein Spørck. De første svenske avdelingene krysset grensen ved Kornsjø den 29 juli, og neste dag fulgte hovedstyrken under ledelse av feltmarskalk von Essen etter inn i Enningdalen. Den svenske styrken utgjorde ca 5000 mann, og de norske vaktavdelingene ble raskt presset…

Les mer →

Frederik Wilhelm Bruenech Stabell

FREDERIK WILHELM BRUENECH STABELL (1763-1836) Eidsvollsmann som representerte det militæret  og som hadde bosted i Østfold. Parti: Unionspartiet Fylke: Hedmark Yrke: Oberstløytnant Nasjonalitet: Norsk Alder i 1814: 51 år gammel Valgdistrikt: Akerhuiske skarpskytterregiment Stabell var en av de øverste militære representanter i riksforsamlingen, og nøt stor respekt for sin innsats i krigen mot Sverige (1808)….

Les mer →

Henrik Frederik Arild Sibbern

HENRIK FREDERIK ARILD SIBBERN (1785-1863) Eidsvollsmann som representerte det militæret  og som hadde bosted i Østfold. Parti: Selvstendighetspartiet Fylke: Oslo Yrke: Kaptein Nasjonalitet: Norsk Alder i 1814: 29 år gammel Valgdistrikt: Ingeniørbrigaden Som sin eldre bror Valentin C. W. Sibbern var også Henrik F. A. Sibbern offiser. På riksforsamlingen skal han ha stemt med selvstendighetspartiet,…

Les mer →

Valentin Christian Wilhelm Sibbern

VALENTIN CHRISTIAN WILHELM SIBBERN (1779-1853) Eidsvollsmann som representerte det militæret og hadde bosted i Østfold. Parti: Selvstendighetspartiet Fylke: Oslo Yrke: Major Nasjonalitet: Norsk Alder i 1814: 35 år gammel Valgdistrikt: Akerhuiske ridende Jægerkorps Major Sibbern hadde allerede en lengre militær karriere bak seg da han møtte på riksforsamlingen. Han var også en av Østfolds største…

Les mer →

Fredriksten festning i Halden

Forhåpningens år 1814 med Eidsvoldforsamlingen, egen norsk konge og norsk grunnlov ga en ny stemning i landet. Men det varte ikke lenge. Sommeren 1814 var det tydelig at kronprins Carl Johan og svenskene ville sette makt bak sine krav. Her var det en ubetinget forventning om at Kielfredens løfte om Norge som erstatning for tapet…

Les mer →

Poteten

1814 er et år som har stått igjen som et av de viktigste og gledeligste årene i vår historie. Norge blir et selvstendig rike, riktignok i kongefellesskap med Sverige, og vi får en egen grunnlov. Men året representerer ikke bare glede og storhet. 1814 også et år preget av omskiftninger og spenninger i det norske…

Les mer →

Hafslund hovedgård

Noen augustdager i 1814 hadde svenskene sitt militære hovedkvarter på Hafslund hovedgård. Major Odd Lindbäck-Larsen beskriver det slik i sin bok: Den 7. august om kvelden hadde feltmarskalk Essen flyttet sitt hovedkvarter fram til Hafslund. Det ble konstatert at nordmennene hadde besatt Rødsøya [Hafslundsøy] med en mindre styrke og ødelagt brua over til øya. For…

Les mer →