'Fredrikstad'

Beretningen fra Torjus Abrahamsen Ugland som deltok i krigen mot Sverige i 1814

Innsendt av Ole Kurt Ugland 1814 – En øyevitnebeskrivelse: Beretningen fra Torjus Abrahamsen Ugland som deltok i krigen mot Sverige i 1814. I de følgende avsnittene kan du lese Torjus Abrahamsen Uglands skildring av kampene ved Fredrikstad.  Hvor mye han visste om storkonfliktene ute i Europa da han som soldat nr. 16 i «Mandals Kompani» reiste…

Les mer →

Johan Henrich Spørck (1778 – 1849)

Av Svein Norheim, Halden historiske Samlinger General Johan Henrich Spørck er en av de personer som har skrevet sitt navn inn i Haldens krigshistorie. I krigsforberedelsen i 1807 og kampene i 1808 var det spesielt angrepet på Prestebakke som ble stående i et heroisk lys. Men også hans ledelse av vaktholdet på Idd i 1813-1814…

Les mer →

Kampene ved Kjølberg bru

Av Svein Norheim De svenske styrkene hadde i august 1814 etablert seg med leir ved Onsøy prestegård. Det sies at Onsøylandet var delt i to. De svenske styrkene kontrollerte bygda øst for en linje fra Ørmen til Elingaardskilen. Nordmenn som skulle til Onsøy kirke måtte passere gjennom de svenske linjene. Den 9. august forsøkte de…

Les mer →

Le Royal Suédois – krigsfanger og desertører i svensk tjeneste 1813-1814

Av: Tor Ulsnæs Under beleiringen av Fredriksten, plasserte svenskene utenlandske vervede tropper i første linje. De skulle lede stormingen av festningen, da man mente nordmennene  fryktet disse spesielt mye. Den svenske historiker Gustaf Bjørlin skriver:»…hade Carl Johan hørt att norrmännen kände förfäran för regementet Royal Suédois, som hade rykte om sig att äta gräshoppar och annat…

Les mer →

Isegran Fort manglet skyts da angrepet kom

I juli 1814 skulle Isegran Fort vokte Fredrikstad Festning mot Kråkerøy og kunne beskyte angrep opp de to elveløpene. Det befant seg kun tre mindre kanoner på fortet da svenskene angrep. De større kanonene var sendt til Sandesund tidligere på sommeren for å etablere kanonbatterier der. Kildene tyder på at skytset på Isegran ikke en…

Les mer →

Kongsten fort og beskytning av svenske kanonbåter

Fortet på klippen ca. 500 meter øst for festningsbyen i Fredrikstad deltok aktivt i forsvaret den 3. og 4. august i 1814. Det lå gunstig til for å beskyte kanonbåtene som angrep den 3. august. Ildgivningen fra fortet var sannsynligvis den som ga størst problemer for de svenske angriperne og én kanonbåt skal ha blitt…

Les mer →

Fredrikstad Festning og svenskenes angrep

Angrepet på Fredrikstad den 3. og 4. august var en av de viktigste militære hendelsene under krigen i 1814. Sent på kvelden den 3. august begynte svenske kanonbåter i Østerelva sitt bombardement av festningen. Ilden ble besvart, men forsvarerne på festningsvollene hadde vanskeligheter med å få senket kanonene nok til å treffe båtene. Ilden ble…

Les mer →

Andreas Michael Heiberg

ANDREAS MICHAEL HEIBERG (1767-1815) Eidsvollsmann som ble valgt som representant for by og land fra Østfold. Parti: Selvstendighetspartiet Fylke: Østfold Yrke: Byfogd og byskriver Nasjonalitet: Norsk Alder i 1814: 47 år gammel Valgdistrikt: Fredrikstad Andreas Heiberg, sønn av amtmann Heiberg, var utdannet jurist. Etter avlagt eksamen arbeidet han noen år som fogd i Svaneke og…

Les mer →

Slevik batteri

Den dansk-norske krigsmakten fikk et generalsjokk for andre gang på få år, da England i 1807 gikk til angrep på København og ranet med seg mesteparten av Danmark-Norges flåte.  Ved dette angrepet var det enkelte dansk-norske skip som måtte søke tilflukt helt opp under Huth fort i Vesterelven i Fredrikstad (påbegynt 1788). Da sto det…

Les mer →